Svein Georg Asak's slektsforskning  Søk med GOOGLE  
Anetre: 15 slekstsgårderRomerike
Link til alle navn i anetreet

Arbeidet med slektsregistreringen
Jeg legger til ny informasjon til nedstående temaer etterhvert som de blir ferdige.


Tilbake til startsiden

Arbeidsdagbok.

Fylkes og kommuneoversikt
Utvidet anetre
Svein Asaks anetre


Anelinje fra Asak Nedre i Skedsmo til Sørum og Gjerdrum.

Forfedrene til Gunda Olava Andersdatter 1863 - 1946

Da jeg la slektsforskningen på hylla i 2003 var jeg vel vitende om at stadig mer slektsrelatert stoff ville bli lagt ut på Internett. Jeg kunne heller ikke den gangen finne den slektsgrenen som gikk til Sørum gjennom min farmor Gunda Olava Andersdtr. 1863 – 1946, fordi det manglet bygdebøker.

På det tidspunktet visste jeg imidlertid at slektsforsker og historiker Jan Erik Horgen var i ferd med å skrive bygdebøkene for Sørum.

Disse skulle vise seg å bli et 5 binds praktverk av en boksamling, helt ulik hva jeg har sett av bygdebøker tidligere, med historiske kart, gamle historiske bilder og flotte fargebilder fra Sørum. I dåpsinnføringen til farmor Gunda Olava hadde jeg funnet at hennes mor var oppført med Dorthe Christensdtr Hameren i Sørum.Det var med stor spenning jeg leste innholdsfortegnelsen over gårder i de nye bygdebøkene for Sørum, og ganske riktig, der fant jeg igjen slekten på Nord Hammeren (Trangen) i bind 2.

Da det viste seg at våre forfedre i stor utstrekning var stedfaste selveiere og velstående bønder fra større gårder, åpnet det opp den reneste motorvei av kilder til slekt på 15 gårder i Skedsmo Gjerdrum og Sørum.

Jeg anbefaler deg først å lese generell inforasjon samt forklaring på fargekoder og tabeller, før du begynner lesingen av gårdshistoriene.

Jeg har nedlagt mye arbeid i å finne aner i denne slektsgrenen, hvoretter jeg har skrevet gårdshistorien fra tiden da familiene bodde på gårdene, frem til gården gikk ut av slekten. En skjematisk oversikt viser navnet på gårdene og anenummeret til de som bodde der, og med piler som viser hvor de flyttet da de giftet seg. Ved å klikke på gårdsnavnet, får du opp gårdshistorien for den tiden vår stamfar på gården bodde der, med hans etterslekt, frem til gården gikk av slekten. Stamfar på en gård, er den aller første personen, lengst tilbake i tid, som bodde og levde på gården.