Svein Georg Asak's slektsforskning  Link til Riksarkivet  
Anetre: Sist publisert på Internett:  23.6.2016.    Tillegg pr. 22.9.2016
Link til alle navn i anetreet

Arbeidet med slektsregistreringen
Jeg legger til ny informasjon til neddstående temaer etterhvert som de blir ferdige.

Arbeidsdagbok

Anelinjer fra Asak Nedre

Fylkes og kommuneoversikt


Utvidet anetre
Svein Asaks anetre


Eva Hauges slekt


I februar 1999 deltok min datter
Anne Catrine og jeg på et slektsforskningskurs.
Dette ble opptakten til mange nye og spennende opplevelser, hvor vi kom i kontakt med slektninger som vi ikke engang visste eksisterte!

Slektsforskningen begynner med deg selv sa kurslederen!

Jeg fikk en skikkelig "aha"-opplevelse da han samtidig spurte etter datoen når jeg var døpt, og jeg faktisk ble svar skyldig. Jeg håper jeg i det etterfølgene greier å skape interesse slik at du som leser dette får lyst til å begynne med sleksforskning selv. Jeg tar sjansen på å gi deg følgene råd:

Begynn med de eldste nålevende.
Tiden går fort og de eldste faller fra før du vet ordet av det. Kartlegg derfor først de eldste i slekten. Gå på besøk og ta gjerne med en diktafon eller bruk opptaksdelen på mobiltelefonen. Få dem til å fortelle om barndommen og om slekten. Her vil du få meget verdifull informasjon om dagligliv, levevilkår og spesielle begivenheter i personens liv. De sitter ofte med informasjon om forfedrene som det vil bli mye vanskligere å finne ut om du ikke får disse muntlige overleveringene. Kanskje sitter de også med bilder,  dokumenter og notater av uvurderlig verdi.

Ikke sile opplysninger
Det vil si at en bare tar med de opplysningene om forfedrene som en synes er positive, men utelater det som er av "mer tvilsom art". Det kan være barn født utenfor ekteskap eller kriminelle handlinger. Ta det med.... det er en del av historien!
Det blir ikke slektsgransking dersom en skjønnmaler. Ikke glem at "husmenn" er like viktig som "embedsmenn" i slektstavlen din.

Har du lyst til å begynne med sleksforskning? Les noen tips og meld deg inn i DIS norge