Eva's slektside
Anetre opprettet
1999 Sist revidert 27.des. 1999
Layout endret 23.06.2016
Slekt - Hva er slekt som følger slekt - noen blir født og noen dør - det er hva slekt er!  Ditt eget liv er en del av slekten som kan skrives og fortelles om. Tenk på alle de fine og sikkert spennende "romanene" alle disse livene kan bli!

Det er bare å sette i gang!

Eva Hauge

Er det slik at en følger etter... Jeg begynte å lete etter min fars slekt, da det som kjent er mest spennende å prøve å finne de en ikke vet noe om. Min farfar Christian Christiansen visste vi bare navnet på og i løpet av noen intenste uker i desember 99 fant vi ikke bare han, men navn på hans søsken og hans mor Hanna Thomine. Vi har også sporet opp pappas fetter som lever i beste velgående, og som det skal bli hyggelig å hilse på på nyåret!
Min farmor var født Hauge. Hennes far het Nielsen Hauge, og jeg har alltid fått høre at ute i slekten er det en som het Hans Nielsen til fornavn.... ? Finner vi ut gåten her også?

På morssiden er det Carl Johan som kommer fra Haugesund, men det gjenstår mange tomme hull som skal løses her. Min bestemor kom fra Moss og her er har vi allerede hennes foreldre og besteforeldre. Dette kommer sikkert av at min mor Dagny fremdeles lever (blir 92 i februar i år 2000).