Historiske navn

Kilde: Wikipedia

Tast ctrl. F for å søke etter navn.

Tilbake til Kommune og Fylkesoversikt.


Østfold

Nr.

Navn

Forhistorie/Status 1701

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0101

Halden

Kjøpstad 1665

Friderichshald (1801)
Frederikshald (1865)
Fredrikshald (til 1.1.1928)

1837
0102

Sarpsborg

Kjøpstad 1016
Flyttet til Fredrikstad 1567


1839 (9.8.)

0130 Tune

1992 (1.1.)

0105 Sarpsborg

0103

Fredrikstad

Kjøpstad 1569

Friderichstad (1801)
Frederiksstad (1865)
Fredriksstad (1875)

1837


1994 (1.1.)

0106 Fredrikstad

0104

Moss

Kjøpstad 1720

Mosse (1801)

1837
0105

Sarpsborg1992 (1.1.)

0102 Sarpsborg
0114 Varteig
0115 Skjeberg
0130 Tune0106

Fredrikstad1994 (1.1.)

0103 Fredrikstad
0113 Borge
0131 Rolvsøy
0133 Kråkerøy
0134 Onsøy0111

Hvaler

Prestegjeld

Hvaløerne (til 1889)

1837
0112

Torsnes

Annekssogn til Borge


1910 (1.1.)

0113 Borge

1964 (1.1.)

0113 Borge

0113

Borge

Prestegjeld


1837


1994 (1.1.)

0106 Fredrikstad

0114

Varteig

Annekssogn til Tune


1861

0130 Tune

1992 (1.1.)

0105 Sarpsborg
0128 Rakkestad

0115

Skjeberg

Prestegjeld

Skieberg (1801)
Skeberg (1865)

1837


1992 (1.1.)

0105 Sarpsborg

0116

Berg

Prestegjeld


1837


1967 (1.1.)

0101 Halden

0117

Idd

Prestegjeld

Idde (1801)
Id (til 1917)

1837


1967 (1.1.)

0101 Halden

0118

Aremark

Prestegjeld

Ahremarch (1801)

1837
0119

Øymark

Annekssogn til Aremark

Ømark (til 1917)

1903 (1.7.)

0118 Aremark

1964 (1.1.)

0119 Marker

0119

Marker1964 (1.1.)

0119 Øymark
0120 Rødenes0120

Rødenes

Prestegjeld

Rødenæs (til 1884)

1837


1964 (1.1.)

0119 Marker

0121

Rømskog

Annekssogn til Rødenes

Rømskogen (til 1917)

1902 (1.1.)

0120 Rødenes0122

Trøgstad

Prestegjeld

Thrygstad (1865)
Trygstad (til 1884)

1837
0123

Spydeberg

Prestegjeld


1837
0124

Askim

Prestegjeld

Aschim (1801)

1837
0125

Eidsberg

Prestegjeld

Edsberg (1801)

1837
0126

Mysen1920 (1.7)

0125 Eidsberg

1961 (1.1.)

0125 Eidsberg

0127

Skiptvet

Prestegjeld

Skibtved (1801)
Skiptvedt (1865)
Skibtvet (til 1884)

1837
0128

Rakkestad

Prestegjeld

Rachestad (1801)

1837
0129

Degernes1917 (1.7.)

0128 Rakkestad

1964 (1.1.)

0128 Rakkestad

0130

Tune

Prestegjeld

Thunøe (1801)

1837


1992 (1.1.)

0105 Sarpsborg

0131

Rolvsøy

Annekssogn til Tune


1911 (1.1.)

0130 Tune

1994 (1.1.)

0106 Fredrikstad

0132

Glemmen

Annekssogn til Tune

Glemminge (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0103 Fredrikstad

0133

Kråkerøy


Kraakerøy (til 1917)

1908 (1.1.)

0132 Glemminge

1994 (1.1.)

0106 Fredrikstad

0134

Onsøy

Prestegjeld

Onsøe (1801)
Onsø (til 1917)

1837


1994 (1.1.)

0106 Fredrikstad

0135

Råde

Prestegjeld

Raade (til 1917)

1837
0136

Rygge

Prestegjeld


1837
0137

Våler

Prestegjeld

Waaler (1801)
Vaaler (til 1917)

1837
0138

Hobøl

Prestegjeld

Haabel (1801)
Haabøl (til 1889)

1837
0194

Jeløy


Mosse Landsogn (1865)
Moss Landdistrikt (1875)
Moss (til 27.6.1919)

1837


1943 (1.7.)

0104 MossAkershus

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0201

Soon og Hølen


1837


1847

0201 Soon
0204 Hølen

0201

Son

Soon (til 1891)

1847

0201 Soon og Hølen

1964 (1.1.)

0211 Vestby

0202

Hvitsten

Hvidsten (til 1900)

1837


1964 (1.1.)

0211 Vestby

0203

Drøbak


1837


1962 (1.1.)

0215 Frogn

0204

Hølen


1847

0201 Soon og Hølen

1943 (1.7.)

0211 Vestby

0211

Vestby

Westbye (1801)

1837
0212

Kråkstad

Krogstad (1801)
Kraakstad (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0213 Ski

0213

Ski


1931 (1.7.)

0212 Kråkstad0214

Ås

Aas (til 1917)

1837
0215

Frogn

Fron (til 1917)

1837
0216

Nesodden

Næsodden (til 1884)

1837
0217

Oppegård

Oppegaard (til 1917)

1915 (1.7.)

0216 Nesodden0218

Aker

Agger (1801)

1837


1948 (1.1.)

0301 Oslo

0219

Bærum


1837
0220

Asker

Ascher (1801)

1837
0221

Høland

Høeland (1801)

1837


1924 (1.7.)

0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland

0221

Søndre Høland


1924 (1.7.)

0221 Høland

1966 (1.1.)

0221 Aurskog-Høland

0221

Aurskog-Høland


1966 (1.1.)

0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0223 Setskog
0224 Aurskog0222

Nordre Høland


1924 (1.7.)

0221 Høland

1966 (1.1.)

0221 Aurskog-Høland

0223

Setskog

Setskogen (til 1917)

1905 (1.1.)

0221 Høland

1966 (1.1.)

0221 Aurskog-Høland

0224

Aurskog

Urschoug (1801)
Urskaug (1865)
Urskog (til 1917)

1837


1966 (1.1.)

0221 Aurskog-Høland

0225

Blaker


1919 (1.7.)

0114 Aurskog

1962 (1.1.)

0226 Sørum

0226

Sørum


1837
0227

Fet

Fedt (1801)

1837
0228

Rælingen


1929 (1.7.)

0227 Fet0229

Enebakk

Enebach (1801)
Enebak (til 1917)

1837
0230

Lørenskog

Lørenskogen (til 1917)

1908 (1.1.)

0231 Skedsmo0231

Skedsmo

Skytsmoe (1801)

1837
0232

Lillestrøm


1908 (1.1.)

0231 Skedsmo

1962 (1.1.)

0231 Skedsmo

0233

Nittedal

Nitedal (til 1900)
Nittedalen (til 1917)

1837
0234

Gjerdrum

Gierdrum (1801)

1837
0235

Ullensaker

Ullensager (1801)

1837
0236

Nes

Næss (1801)
Næs (til 1900)

1837
0237

Eidsvoll

Ejdsvold (1801)
Eidsvold (til 1917)

1837
0238

Nannestad


1837
0239

Hurdal

Hurdalen (til 1917)

1837
0240

Feiring

Feiringen (1875)
Fering (1891, 1900)

1870 (1.1.)

0239 Hurdalen

1964 (1.1.)

0237 EidsvollOslo

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0301

Oslo

Christiania (til 1877)
Kristiania (til 1.1.1925)

1837


Hedmark

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0401

Hamar


1848

0414 Vang

1992 (1.1.)

0403 Hamar

0402

Kongsvinger


1855 (7.2.)

0421 Vinger

1964 (1.1.)

0421 Kongsvinger

0402

Kongsvinger


1965 (1.1.)

0421 Kongsvinger0403

Hamar


1992 (1.1.)

0401 Hamar
0412 Ringsaker
0414 Vang0411

Nes

Næss (1801)
Næs (til 1884)

1837


1964 (1.1.)

0412 Ringsaker

0412

Ringsaker

Ringsager (1801)

1837
0413

Furnes

Furnæs (til 1884)

1893

0414 Vang

1964 (1.1.)

0412 Ringsaker

0414

Vang

Wang (1801)

1837


1992 (1.1.)

0403 Hamar

0415

Løten

Leuthen (1801)
Løiten (til 1917)

1837
0416

Romedal

Rommedal (1801)

1837


1964 (1.1.)

0417 Stange

0417

Stange


1837
0418

Nord-Odal

Nordre Odalen (til 1917)

1837
0419

Sør-Odal

Søndre Odalen (til 1917)

1837
0420

Eidskog

Eidskogen (til 1917)

1864

0421 Vinger0421

Vinger

Winger (1801)

1837


1964 (1.1.)

0421 Kongsvinger

0421

Kongsvinger


1964 (1.1.)

0402 Kongsvinger
0421 Vinger
0422 Brandval

1965 (1.1.)

0402 Kongsvinger

0422

Brandval

Brandvold (til 1884)

1867

0423 Grue

1964 (1.1.)

0421 Kongsvinger

0423

Grue


1837
0424

Hof

Hoff (1801)

1837


1963 (1.1.)

0425 Åsnes

0425

Aasnæs og Vaaler


1849

0424 Hof

1854

0425 Aasnæs
0426 Vaaler

0425

Åsnes

Aasnæs (til 1884)
Aasnes (til 1917)

1854

0425 Aasnæs og Vaaler0426

Våler

Vaaler (til 1917)

1854

0425 Aasnæs og Vaaler0427

Elverum


1837
0428

Trysil

Tryssild (1801)
Trysil (1865)
Tryssil (til 1917)

1837
0429

Åmot

Aamodt (1801)
Aamot (til 1917)

1837
0430

Stor-Elvdal

Store Elvedalen (1865)
Storelvedalen (1875)
Stor-Elvdalen (til 1917)

1837
0431

Sollia

Sollien (til 1917)

1890

0580 Sollien

1965 (1.1.)

0430 Stor-Elvdal

0432

Rendalen

Reendahlen (1801)

1837


1880

0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen

0432

Ytre Rendal

Ytre Rendalen (til 1917)

1880

0432 Rendalen

1965 (1.1.)

0432 Rendalen

0432

Rendalen


1965 (1.1.)

0432 Ytre Rendal
0433 Øvre Rendal0433

Øvre Rendal

Øvre Rendalen (til 1917)

1880

0432 Rendalen

1965 (1.1.)

0432 Rendalen

0434

Engerdal

Engerdalen (til 1917)

1911 (1.1.)

0428 Tryssil
0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
0436 Tolgen0435

Os


1926 (1.7.)

0426 Tolga

1966 (1.1.)

0435 Tolga-Os

0435

Tolga-Os


1966 (1.1.)

0435 Os
0436 Tolga

1976 (1.1.)

0436 Tolga
0441 Os

0436

Tolga

Tolgen (til 1917)

1837


1966 (1.1.)

0435 Tolga-Os

0436

Tolga


1976 (1.1.)

0435 Tolga-Os0437

Tynset

Tønsæt (1865)
Tønset (til 1917)

1837
0438

Alvdal

Lille Elvedalen (1865)
Lilleelvedalen (1875)
Lille-Elvedalen (1900)
Lille-Elvdalen (til 1917)

1864

0437 Tønsæt0439

Folldal

Foldal (til 1936)

1914 (1.1.)

0438 Lille Elvedalen0440

Kvikne

Qvekne (1801)

1837


1966 (1.1.)

0437 Tynset
1635 Rennebu

0441

Os


1976 (1.1.)

0435 Tolga-Os

Oppland

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0501

Lillehammer


1837
0502

Gjøvik


1861 (1.1.)

0527 Vardal0511

Dovre


1863

0512 Lesje0512

Lesja

Lessøe (1801)
Lesje (til 1917)

1837
0513

Skjåk

Skiager (1865)
Skiaker (1875)
Skiaaker (1891, 1900)
Skjaak (til 1917)

1866 (1.1.)

0514 Lom0514

Lom

Lomb (1801)

1837
0515

Vågå

Vaage (til 1917)

1837
0516

Heidal

Hedalen (til 1917)

1908 (1.1.)

0515 Vaage

1965 (1.1.)

0517 Sel

0516

Nord-Fron


1977 (1.1.)

0518 Fron0517

Sel


1908 (1.1.)

0515 Vaage0518

Fron

Froen (1801)

1837


1851

0518 Nordre Fron
0519 Søndre Fron

0518

Nord-Fron

Nordre Fron (til 1925)

1851

0518 Fron

1966 (1.1.)

0518 Fron

0518

Fron


1966 (1.1.)

0518 Nord-Fron
0519 Sør-Fron

1977 (1.1.)

0516 Nord-Fron
0519 Sør-Fron

0519

Sør-Fron

Søndre Fron (til 1925)

1851

0518 Fron

1966 (1.1.)

0518 Fron

0519

Sør-Fron


1977 (1.1.)

0518 Fron0520

Ringebu

Ringeboe (1801)
Ringebo (1865)

1837
0521

Øyer

Øier (til 1925)

1837
0522

Gausdal

Gusdal (1801)

1837


1879

0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal

0522

Østre Gausdal


1879

0522 Gausdal

1962 (1.1.)

0522 Gausdal

0522

Gausdal


1962 (1.1.)

0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal0523

Vestre Gausdal


1879

0522 Gausdal

1962 (1.1.)

0522 Gausdal

0524

Fåberg

Faaberg (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0501 Lillehammer

0525

Biri

Birie (1801)
Birid (1865)

1837


1964 (1.1.)

0502 Gjøvik

0526

Snertingdal

Snertingdalen (til 1925)

1910 (1.1.)

0525 Biri

1964 (1.1.)

0502 Gjøvik

0527

Vardal

Wardal (1801)

1837


1964 (1.1.)

0502 Gjøvik
0529 Vestre Toten

0528

Østre Toten


1837
0529

Vestre Toten


1837
0530

Eina


1908 (1.1.)

0529 Vestre Toten

1964 (1.1.)

0529 Vestre Toten

0531

Kolbu


1908 (1.1.)

0529 Vestre Toten

1964 (1.1.)

0528 Østre Toten

0532

Jevnaker

Jevnager (1801)
Jævnaker (1865)

1837
0533

Lunner


1898 (1.1.)

0532 Jevnaker0534

Gran


1837
0535

Brandbu


1897 (1.1.)

0534 Gran

1962 (1.1.)

0534 Gran

0536

Land


1837


1847

0536 Søndre Land
0538 Nordre Land

0536

Søndre Land


1847

0536 Land0537

Fluberg


1914 (1.1.)

0536 Søndre Land

1962 (1.1.)

0536 Søndre Land
0538 Nordre Land

0538

Nordre Land


1847

0536 Land0539

Torpa


1914 (1.1.)

0538 Nordre Land

1962 (1.1.)

0538 Nordre Land

0540

Sør-Aurdal

Søndre Aurdal (til 1917)

1837
0541

Etnedal

Etnedalen (til 1917)

1894

0540 Søndre Aurdal
0542 Nordre Aurdal0542

Nord-Aurdal

Ourdahl (1801)
Nordre Aurdal (til 1917)

1837
0543

Slidre


1837


1849

0543 Vestre Slidre
0544 Østre Slidre

0543

Vestre Slidre


1849

0543 Slidre0544

Øystre Slidre

Østre Slidre (til 1917)

1849

0543 Slidre0545

Vang

Wangs (1801)

1837
0580

Sollien

Solliden (1865)

1864

0520 Ringebu

1890

0431 Sollien


Buskerud

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0601

Hønefoss

Hønefos (til 1884)

1852 (22.4.)

0613 Norderhov

1964 (1.1.)

0601 Ringerike

0601

Ringerike


1964 (1.1.)

0601 Hønefoss
0611 Tyristrand
0612 Hole
0613 Norderhov
0614 Ådal

1977 (1.1.)

0605 Ringerike
0612 Hole

0602

Drammen


1837
0603

Holmsbu

Holmsbo (til 1900)

1847

0628 Hurum

1964 (1.1.)

0628 Hurum

0604

Kongsberg


1837
0605

Ringerike


1977 (1.1.)

0601 Ringerike0611

Tyristrand


1916 (1.7.)

0612 Hole

1964 (1.1.)

0601 Ringerike

0612

Hole

Hoele (1801)

1837


1964 (1.1.)

0601 Ringerike

0612

Hole


1977 (1.1.)

0601 Ringerike0613

Norderhov

Nordrehoug (1801)

1837


1964 (1.1.)

0601 Ringerike

0614

Ådal

Aadalen (til 1917)

1857

0613 Norderhov

1964 (1.1.)

0601 Ringerike

0615

Flå

Flaa (til 1917)

1905 (1.1.)

0616 Nes0616

Nes

Næss (1801)
Næs (til 1884)

1837
0617

Gol


1837
0618

Hemsedal


1897 (1.1.)

0617 Gol0619

Ål

Aal (til 1917)

1837
0620

Hol


1877 (1.1.)

0619 Aal0621

Sigdal


1837
0622

Krødsherad

Krødsherred (til 1917)

1901 (1.1.)

0621 Sigdal0623

Modum


1837
0624

Eker

Eger (1801)

1837


1885 (1.7.)

0624 Øvre Eker
0625 Nedre Eker

0624

Øvre Eiker

Øvre Eker (til 1917)

1885 (1.7.)

0624 Eker0625

Nedre Eiker

Nedre Eker (til 1917)

1885 (1.7.)

0624 Eker0626

Lier


1837
0627

Røyken

Røgen (1801)
Røken (til 1884)

1837
0628

Hurum


1837
0629

Sandsvær


1837


1908 (1.1.)

0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær

0629

Ytre Sandsvær


1908 (1.1.)

0629 Sandsvær

1964 (1.1.)

0604 Kongsberg

0630

Øvre Sandsvær


1908 (1.1.)

0629 Sandsvær

1964 (1.1.)

0604 Kongsberg

0631

Flesberg

Fledsberg (1865)

1837
0632

Rollag

Rolloug (1801)

1837
0633

Nore


1858

0632 Rollag

1962 (1.1.)

0633 Nore og Uvdal

0633

Nore og Uvdal


1962 (1.1.)

0633 Nore
0634 Uvdal0634

Uvdal

Opdal (til 22.1.1932)

1901 (1.1.)

0633 Nore

1962 (1.1.)

0633 Nore og Uvdal

0680

Strømmen


1837


1838 (1.1.)

0711 Strømmen

0681

Strømsgodset


1837


1843

0712 Skouger


Vestfold

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0701

Svelvik

Svelviken (til 1917)

1845

0711 Strømmen

1964 (1.1.)

0711 Svelvik

0701

Horten

Borre (til 1.6.2002)

1988 (1.1.)

0703 Horten
0717 Borre0702

Holmestrand


1837
0703

Horten


1858 (1.1.)

0717 Borre

1988 (1.1.)

0701 Borre

0704

Åsgårdstrand

Aasgaardstrand (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

0717 Borre

0704

Tønsberg


1988 (1.1.)

0705 Tønsberg
0721 Sem0705

Tønsberg


1837


1988 (1.1.)

0704 Tønsberg

0706

Sandefjord


1837
0707

Larvik

Laurvig (1801)
Laurvik (til 1884)

1837


1988 (1.1.)

0709 Larvik

0708

Stavern


1942 (1.7.)

0798 Stavern

1988 (1.1.)

0709 Larvik

0709

Larvik


1988 (1.1.)

0707 Larvik
0708 Stavern
0725 Tjølling
0726 Brunlanes
0727 Hedrum0711

Strømm

Strømmen (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0711 Svelvik

0711

Svelvik


1964 (1.1.)

0701 Svelvik
0711 Strømm0712

Skoger

Schouge (1801)
Skouger (1865)

1837


1964 (1.1.)

0602 Drammen

0713

Sande


1837
0714

Hof

Hoff (1801)

1837
0715

Botne

Bothne (1801)

1837


1964 (1.1.)

0702 Holmestrand

0716

Våle

Vaale (til 1917)

1837


2002 (1.1.)

0716 Re

0716

Re


2002 (1.1.)

0716 Våle
0718 Ramnes0717

Borre


1837


1988 (1.1.)

0701 Borre

0718

Ramnes

Ramnæs (til 1884)

1837


2002 (1.1.)

0716 Re

0719

Andebu

Anneboe (1801)
Andebo (1865)

1837
0720

Stokke

Stoche (1801)

1837
0721

Sem

Sæm (til 1884)

1837


1988 (1.1.)

0704 Tønsberg

0722

Nøtterøy

Nøtterøe (1801)
Nøterø (til 1900)
Nøtterø (til 1917)

1837
0723

Tjøme

Tjømø (til 1917)

1837
0724

Sandar

Sandeherred (til 1917)
Sandeherad (til 13.3.1931)

1837


1968 (1.1.)

0706 Sandefjord

0725

Tjølling

Thiølling (1801)
Tjødling (1865)

1837


1988 (1.1.)

0709 Larvik

0726

Brunlanes

Brunlaugnæss (1801)
Brunlagnæs (1865)
Brunlanæs (til 1900)

1837


1988 (1.1.)

0709 Larvik

0727

Hedrum


1837


1988 (1.1.)

0709 Larvik

0728

Lardal

Laurdahl (1801)
Laurdal (til 1884)

1837
0798

Stavern

Friderichsværn (1801)
Frederiksværn (til 1917)
Fredriksvern (til 1.1.1930)

1837


1942 (1.7.)

0708 Stavern


Telemark

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0801

Kragerø

Kragerøe (1801)

1837


1960 (1.1.)

0815 Kragerø

0802

Langesund


1837


1964 (1.1.)

0814 Bamble

0803

Stathelle


1837


1964 (1.1.)

0814 Bamble

0804

Brevik


1837


1964 (1.1.)

0805 Porsgrunn

0805

Porsgrunn

Porsgrund (til 1920)

1837
0806

Skien

Scheen (1801)

1837
0807

Notodden


1913 (1.1.)

0823 Heddal0811

Siljan

Slemdal (til 1917)

1837
0812

Gjerpen


1837


1964 (1.1.)

0806 Skien

0813

Eidanger

Ejdanger (1801)

1837


1964 (1.1.)

0805 Porsgrunn

0814

Bamble

Bamble (til 1891)
Bamle (til 1917)

1837
0815

Skåtøy

Skaatø (til 1917)

1883 (1.1.)

0816 Sannikedal

1960 (1.1.)

0815 Kragerø

0815

Kragerø


1960 (1.1.)

0801 Kragerø
0815 Skåtøy
0816 Sannidal0816

Sannidal

Sandøkedal (1865)
Sannikedal (til 1917)

1837


1960 (1.1.)

0815 Kragerø

0817

Drangedal


1837
0818

Solum


1837


1964 (1.1.)

0806 Skien

0819

Holla

Holden (til 1865)
Hollen (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0806 Skien
0819 Nome

0819

Nome


1964 (1.1.)

0819 Holla
0820 Lunde0820

Lunde


1867 (1.1.)

0821 Bø

1964 (1.1.)

0819 Nome

0821

Bøe (1801)

1837
0822

Sauherad

Seude (1801)
Søfde (1865)
Saude (til 1917)

1837
0823

Heddal

Hiterdal (1865)
Hitterdal (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0807 Notodden

0824

Gransherad

Gransherred (1865, 1875)
Gransherred (til 1917)

1860

0826 Tin
0827 Hjertdal

1964 (1.1.)

0604 Kongsberg
0807 Notodden

0825

Hovin


1886 (1.1.)

0824 Gransherred

1964 (1.1.)

0807 Notodden
0826 Tinn

0826

Tinn

Tind (1801)
Tin (1865)

1837
0827

Hjartdal

Hierdal (1801)
Hjertdal (til 1884)

1837
0828

Seljord

Sillejord (1801)
Siljord (1865)
Silgjord (1875)

1837
0829

Kviteseid

Hvidesøe (1801)
Hvideseid (1865)
Hviteseid (1875)
Kvitseid (1900)

1837
0830

Nissedal


1837
0831

Fyresdal

Moland (til 1879)

1837
0832

Mo

Moe (1801)

1837


1964 (1.1.)

0833 Tokke

0833

Lårdal

Laurdal (til 1865)
Laardal (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

0833 Tokke

0833

Tokke


1964 (1.1.)

0832 Mo
0833 Lårdal0834

Vinje

Winie (1801)

1837
0835

Rauland

Raudland (1865)

1860

0833 Laardal
0834 Vinje

1964 (1.1.)

0835 Vinje


Aust-Agder

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

0901

Risør

Riisøer (1801)
Østerrisør (til 1909)

1837
0902

Tvedestrand


1837


1960 (1.1.)

0914 Tvedestrand

0903

Arendal


1837


1992 (1.1.)

0906 Arendal

0904

Grimstad


1837
0905

Lillesand


1837


1962 (1.1.)

0926 Lillesand

0906

Arendal


1992 (1.1.)

0903 Arendal
0918 Moland
0920 Øyestad
0921 Tromøy
0922 Hisøy0911

Gjerstad

Gierrestad (1801)
Gjerrestad (1865)
Gjerestad (til 1900)

1837
0912

Vegårshei

Vegaardsheien (1865)
Vegarsheien (1875)
Vegaarsheien (til 1917)

1837
0913

Søndeled


1837


1964 (1.1.)

0901 Risør

0914

Holt


1837


1960 (1.1.)

0914 Tvedestrand

0914

Tvedestrand


1960 (1.1.)

0902 Tvedestrand
0914 Holt
0915 Dypvåg0915

Dypvåg

Dybvaag (til 1917)
Dyvåg (til 1932)

1837


1960 (1.1.)

0914 Tvedestrand

0916

Flosta


1902 (1.1.)

0915 Dybvaag

1962 (1.1.)

0918 Moland

0917

Stokken


1919 (1.7.)

0918 Østre Moland

1962 (1.1.)

0918 Moland

0918

Austre Moland

Østre Moeland (1801)
Østre Moland (til 1949)

1837


1962 (1.1.)

0918 Moland

0918

Moland


1962 (1.1.)

0914 Tvedestrand
0916 Flosta
0917 Stokken
0918 Austre Moland

1992 (1.1.)

0906 Arendal

0919

Froland


1850

0920 Øiestad0920

Øyestad

Øiestad (til 1917)

1837


1992 (1.1.)

0906 Arendal

0921

Tromøy

Tromø (til 1917)

1878 (1.5.)

0918 Østre Moland

1992 (1.1.)

0906 Arendal

0922

Hisøy

Hisø (til 1917)
His (til 19.7.1930)

1881 (1.1.)

0920 Øiestad

1992 (1.1.)

0906 Arendal

0923

Fjære


1846

0920 Øiestad

1971 (1.1.)

0904 Grimstad

0924

Landvik

Hommedal (1801)
Landvik (1865, 1875)
Landvig (til 1907)

1837


1971 (1.1.)

0904 Grimstad

0925

Eide


1837


1962 (1.1.)

0924 Landvik
0926 Lillesand

0926

Vestre Moland


1837


1962 (1.1.)

0926 Lillesand

0926

Lillesand


1962 (1.1.)

0905 LIllesand
0925 Eide
0926 Vestre Moland
0927 Høvåg0927

Høvåg

Høivaag (til 1884)
Høvaag (til 1917)

1865

0926 Vestre Moland

1962 (1.1.)

0926 Lillesand

0928

Birkenes

Birkenæs (til 1884)

1837
0929

Åmli

Omblie (1801)
Omlid (1865)
Aamli (til 1917)

1837
0930

Gjøvdal

Gjevedal (til 1917)

1908 (1.1.)

0929 Aamli

1960 (1.1.)

0929 Åmli

0931

Tovdal

Lille Topdal (til 1917)

1908 (1.1.)

0929 Aamli

1967 (1.1.)

0929 Åmli

0932

Mykland


1876

0929 Aamli

1967 (1.1.)

0919 Froland

0933

Herefoss

Heirefos (til 1884)

1837


1967 (1.1.)

0928 Birkenes

0934

Evje og Veigusdal

Evie (1801)

1837


1877 (1.1.)

0934 Veigusdal
0937 Evje

0934

Vegusdal

Veigusdal (til 1884)

1877 (1.1.)

0934 Evje og Veigusdal

1967 (1.1.)

0928 Birkenes

0935

Hornnes og Iveland

Hordnæs og Iveland (til 1884)

1837


1886 (1.1.)

0935 Iveland
0936 Hornnes

0935

Iveland


1886 (1.1.)

0935 Hornnes og Iveland0936

Hornnes


1886 (1.1.)

0935 Hornnes og Iveland

1960 (1.1.)

0937 Evje og Hornnes

0937

Evje


1877 (1.1.)

0934 Evje og Veigusdal

1960 (1.1.)

0937 Evje og Hornnes

0937

Evje og Hornnes


1960 (1.1.)

0936 Hornnes
0937 Evje0938

Bygland


1837
0939

Hylestad


1915 (1.7.)

0940 Valle

1962 (1.1.)

0940 Valle

0940

Valle

Walle (1801)

1837
0941

Bykle


1902 (1.1.)

0940 Valle0980

Aaseral


1837


1880

1026 Aaseral

0990

Barbu


1878 (1.5.)

0918 Østre Moland

1902 (1.1.)

0903 Arendal


Vest-Agder

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1001

Kristiansand

Christiansand (til 1865)
Kristianssand (1875)

1837
1002

Mandal


1837
1003

Farsund


1837
1004

Flekkefjord


1837
1011

Randesund

Randøsund (til 1917)

1893 (31.12.)

1012 Oddernes

1965 (1.1.)

1001 Kristiansand

1012

Oddernes

Oddernæs (til 1900)

1837


1965 (1.1.)

1001 Kristiansand

1013

Tveit

Tved (1801)
Thvet (1865)
Tvet (1875)
Tveid (til 1907)

1837


1965 (1.1.)

1001 Kristiansand

1014

Vennesla

Vennesland (til 1884)

1865

1016 Øvrebø1015

Hægeland


1896 (1.7.)

1016 Øvrebø og Hægeland

1964 (1.1.)

1014 Vennesla

1016

Øvrebø


1837


1865

1014 Vennesland
1016 Øvrebø og Hægland

1016

Øvrebø og Hægeland

Øvrebø og Hægland (til 1884)

1865

1016 Øvrebø

1896 (1.7.)

1015 Hægeland
1016 Øvrebø

1016

Øvrebø


1896 (1.7)

1016 Øvrebø og Hægeland

1964 (1.1.)

1014 Vennesla
1017 Songdalen

1017

Greipstad


1913 (1.7.)

1018 Søgne

1964 (1.1.)

1017 Songdalen

1017

Songdalen


1964 (1.1.)

1016 Øvrebø
1017 Greipstad
1023 Finsland1018

Søgne

Sygne (1801)

1837
1019

Halse og Harkmark

Mandals Landdistrikt (til 1865)
Halsaa og Hartmark (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1002 Mandal

1020

Holum

Holme (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1002 Mandal
1018 Søgne

1021

Øislebø og Laudal

Øslebø og Løvdal (til 1884)

1837


1899 (1.1.)

1021 Øislebø
1022 Laudal

1021

Øyslebø

Øislebø (til 1917)

1899 (1.1.)

1021 Øislebø og Laudal

1964 (1.1.)

1018 Søgne
1021 Marnardal

1021

Marnardal


1964 (1.1.)

1021 Øyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland
1024 Bjelland1022

Laudal


1899 (1.1.)

1021 Øislebø og Laudal

1964 (1.1.)

1021 Marnardal

1023

Finsland


1837


1964 (1.1.)

1017 Songdalen
1021 Marnardal

1024

Bjelland og Grindum

Bielland (1801)
Bjelland og Grindhem (til 1884)
Bjelland og Grinnem (1900)

1837


1902 (1.1.)

1024 Bjelland
1025 Grindum

1024

Bjelland


1902 (1.1.)

1024 Bjelland og Grindum

1964 (1.1.)

1021 Marnardal
1027 Audnedal

1025

Grindheim

Grindum (til 1907)

1902 (1.1.)

1024 Bjelland og Grindum

1964 (1.1.)

1027 Audnedal

1026

Åseral

Aaseral (til 1917)

1880

0980 Aaseral1027

Undal

Undahl (1801)

1837


1845

1027 Nordre Undal
1029 Søndre Undal

1027

Nordre Undal


1845

1027 Undal

1911 (1.1.)

1027 Konsmo
1028 Vigmostad

1027

Konsmo


1911 (1.1.)

1027 Nordre Undal

1964 (1.1.)

1027 Audnedal

1027

Audnedal


1964 (1.1.)

1024 Bjelland
1025 Grindheim
1027 Konsmo1028

Vigmostad


1911 (1.1.)

1027 Nordre Undal

1964 (1.1.)

1029 Lindesnes

1029

Sør-Audnedal

Søndre Undal (til 1917)

1845

1027 Undal

1964 (1.1.)

1029 Lindesnes

1029

Lindesnes


1964 (1.1.)

1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid1030

Spangereid


1899 (1.1.)

1029 Søndre Undal

1964 (1.1.)

1029 Lindesnes
1032 Lyngdal

1031

Austad


1909 (1.1.)

1032 Lyngdal

1963 (1.1.)

1032 Lyngdal

1032

Lyngdal

Lyngdahl (1801)

1837
1033

Kvås

Kvaas (til 1917)

1909 (1.1.)

1032 Lyngdal

1963 (1.1.)

1032 Lyngdal

1034

Hægebostad

Helgebostad (1865)

1837
1035

Eiken


1916 (1.1.)

1034 Hægebostad

1963 (1.1.)

1034 Hægebostad

1036

Fjotland


1837


1841

1037 Kvinesdal

1036

Fjotland


1858

1037 Kvinesdal

1963 (1.1.)

1037 Kvinesdal

1037

Kvinesdal

Qvinnesdal (1801)

1837


1900 (1.1.)

1037 Liknes
1038 Fede

1037

Kvinesdal

Liknes (til 1917)

1900 (1.1.)

1037 Kvinesdal1038

Feda

Fede (til 1917)

1900 (1.1.)

1037 Kvinesdal

1963 (1.1.)

1037 Kvinesdal

1039

Herad

Herod (til 1884)
Herred (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1003 Farsund

1040

Spind


1893 (17.10.)

1039 Herred

1965 (1.1.)

1003 Farsund

1041

Lista

Vandsøe (1801)
Vanse (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1003 Farsund

1042

Nes og Hitterø

Næs og Hitterø (til 1884)

1837


1893 (8.10.)

1042 Hitterø
1043 Nes

1042

Hidra

Hitterø (til 1917)

1893 (8.10.)

1042 Nes og Hitterø

1965 (1.1.)

1004 Flekkefjord

1043

Nes


1893 (8.10.)

1042 Nes og Hitterø

1965 (1.1.)

1004 Flekkefjord

1044

Gyland


1893 (31.12.)

1045 Bakke

1965 (1.1.)

1004 Flekkefjord

1045

Bakke


1837


1965 (1.1.)

1004 Flekkefjord

1046

Siredalen

Siredalen (1865)

1849

1045 Bakke

1905 (1.1.)

1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal

1046

Tonstad


1905 (1.1.)

1046 Siredalen

1960 (1.1.)

1046 Sirdal

1046

Sirdal


1960 (1.1.)

1045 Bakke
1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal1047

Øvre Sirdal

Øvre Siredalen (til 1917)

1905 (1.1.)

1046 Siredalen

1960 (1.1.)

1046 Sirdal


Rogaland

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1101

Egersund

Ekersund (til 1884)

1837


1965 (1.1.)

1101 Eigersund

1101

Eigersund


1965 (1.1.)

1101 Egersund
1113 Heskestad
1115 Helleland
1116 Eigersund1102

Sandnes

Sandnæs (til 1884)

1861 (6.4.)

1123 Høiland1103

Stavanger


1837
1104

Skudeneshavn

Skudesnæshavn (til 1884)

1858 (10.2.)

1150 Skudesnæs

1965 (1.1.)

1149 Karmøy

1105

Kopervik


1866 (16.8.)

1147 Avaldsnæs med Kopervik

1965 (1.1.)

1149 Karmøy

1106

Haugesund


1855 (1.2.)

1152 Torvestad1107

Sogndal

Soggendal (til 1900)

1845

1111 Soggendal

1944 (1.7.)

1111 Sokndal

1111

Sokndal

Soggendal (til 1865)
Sogndal (til 1917)

1837
1112

Lund

Lunde (til 1884)

1837
1113

Heskestad


1837


1965 (1.1.)

1101 Eigersund
1112 Lund

1114

Bjerkreim

Birkrem (til 1884)

1837
1115

Helleland


1837


1965 (1.1.)

1101 Eigersund

1116

Eigersund

Ekersunds Landdistrikt (til 1875)
Egersund (til 1910)

1837


1965 (1.1.)

1101 Eigersund

1117

Ogna

Augne (1865)
Ogne (til 1917)

1839

1116 Ekersunds Landdistrikt

1964 (1.1.)

1119 Hå

1118

Varhaug


1894

1119 Haa

1964 (1.1.)

1119 Hå

1119

Haa (til 1917)

1837


1894

1118 Varhaug
1119 Nærbø

1119

Nærbø


1894

1119 Haa

1964 (1.1.)

1119 Hå

1119


1964 (1.1.)

1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø1120

Klepp

Klep (til 1917)

1837
1121

Time

Lye (1801)
Ly (1865)

1837
1122

Gjestal

Gjæsdal (til 1884)
Gjesdal (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1122 Gjesdal

1122

Gjesdal


1965 (1.1.)

1114 Bjerkreim
1122 Gjestal
1128 Høle
1129 Forsand1123

Høyland

Høiland (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1102 Sandnes

1124

Håland

Haaland (til 1917)

1837


1930 (1.7.)

1124 Sola
1125 Madla

1124

Sola


1930 (1.7.)

1124 Håland1125

Madla


1930 (1.7.)

1124 Håland

1965 (1.1.)

1103 Stavanger

1126

Hetland


1837


1965 (1.1.)

1102 Sandnes
1103 Stavanger

1127

Randaberg


1922 (1.7.)

1126 Hetland1128

Høgsfjord


1864

1130 Strand

1871 (1.1.)

1128 Høle
1129 Fossan

1128

Høle


1871 (1.1.)

1128 Høgsfjord

1965 (1.1.)

1102 Sandnes
1122 Gjesdal

1129

Forsand

Fossan (til 1917)

1871 (1.1.)

1128 Høgsfjord1130

Strand


1837
1131

Årdal

Aardal (til 1917)

1859

1133 Hjelmeland og Fister

1965 (1.1.)

1130 Strand
1133 Hjelmeland

1132

Fister


1884 (1.7.)

1133 Hjelmeland og Fister

1965 (1.1.)

1133 Hjelmeland
1141 Finnøy

1133

Hjelmeland og Fister


1837


1884 (1.7.)

1132 Fister
1133 Hjelmeland

1133

Hjelmeland

Hielmeland (1801)

1884 (1.7.)

1133 Hjelmeland og Fister1134

Suldal

Saledahl (1801)
Suledal (til 1884)

1837
1135

Sauda

Søvde (1865)
Saude (til 1917)

1842

1134 Suledal1136

Sand


1859

1138 Jælse

1965 (1.1.)

1134 Suldal

1137

Erfjord


1914 (1.1.)

1138 Jelse

1965 (1.1.)

1134 Suldal

1138

Jelsa

Jelsøe (1801)
Jælse (til 1884)
Jelse (til 1907)

1837


1965 (1.1.)

1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1141 Finnøy

1139

Nærstrand


1837


1868 (1.1.)

1139 Hinderaa
1140 Sjærnerø

1139

Nedstrand

Hinderaa (til 10.8.1881)
Nærstrand (1900)
Nerstrand (til 1917)

1868 (1.1.)

1139 Nærstrand

1965 (1.1.)

1146 Tysvær

1140

Sjernarøy

Sjærnerø (til 1884)
Stjernerø (1900)
Sjernerø (til 1917)

1868 (1.1.)

1139 Nærstrand

1965 (1.1.)

1141 Finnøy

1141

Finnøy

Findøe (1801)
Finnø (til 1917)

1837
1142

Rennesøy

Rennesøe (1801)
Rennesø (til 1917)

1837
1143

Mosterøy

Mosterø (til 1917)

1884 (1.7.)

1142 Rennesø

1965 (1.1.)

1142 Rennesøy

1144

Kvitsøy

Kvitingsøy (til 1936)

1923 (1.1.)

1143 Mosterøy1145

Bokn

Bukken (til 1884)

1849

1150 Skudesnæs1146

Tysvær


1849

1154 Skjold1147

Avaldsnæs med Kopervik


1837


1866 (16.8.)

1105 Kopervik
1147 Avaldsnæs

1147

Avaldsnes

Augvaldsnæs (1801)
Avaldsnæs (til 1900)

1866 (16.8.)

1147 Avaldsnæs med Kopervik

1965 (1.1.)

1146 Tysvær
1149 Karmøy

1148

Stangaland

Kopervik (til 6.11.1920)

1909 (1.1.)

1147 Avaldsnes

1965 (1.1.)

1149 Karmøy

1149

Åkra

Aakre (til 1917)

1892 (1.1.)

1150 Skudenes

1965 (1.1.)

1149 Karmøy

1149

Karmøy


1965 (1.1.)

1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1147 Avaldsnes
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad1150

Skudenes

Schudesnæs (1801)
Skudesnæs (til 1884)
Skudenæs (1900)

1837


1965 (1.1.)

1149 Karmøy

1151

Utsira

Utsire (til 1935)

1924 (1.7)

1152 Torvastad1152

Torvastad

Torvestad (til 1917)

1837


1965 (1.1)

1106 Haugesund
1149 Karmøy

1153

Skåre

Skaare (til 1917)

1881 (1.11.)

1152 Torvestad

1958 (1.1.)

1106 Haugesund

1154

Skjold

Schiold (1801)

1837


1965 (1.1.)

1146 Tysvær
1154 Vindafjord

1154

Vindafjord


1965 (1.1.)

1154 Skjold
1155 Vats
1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid

2006 (1.1.)

1160 Vindafjord

1155

Vats

Vass (til 1907)

1891

1154 Skjold

1965 (1.1.)

1146 Tysvær
1154 Vindafjord

1156

Imsland


1923 (1.1.)

1157 Vikedal

1965 (1.1.)

1134 Suldal
1154 Vindafjord

1157

Vikedal

Wigedahl (1801)

1837


1965 (1.1.)

1146 Tysvær
1154 Vindafjord

1158

Sandeid


1923 (1.1.)

1157 Vikedal

1965 (1.1.)

1154 Vindafjord

1159

Ølen


2002 (1.1.)

1214 Ølen

2006 (1.1.)

1160 Vindafjord

1160

Vindafjord


2006 (1.1)

1154 Vindafjord
1159 Ølen
Hordaland

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1201

Bergen


1972 (1.1.)

1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Arna
1255 Åsane
1301 Bergen1211

Etne


1837
1212

Skånevik

Schonevig (1801)
Skonevig (1865)
Skonevik (til 1884)
Skaanevik (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1211 Etne
1224 Kvinnherad

1213

Fjelberg

Fieldberg (1801)
Fjeldberg (1865)
Fjælberg (til 1884)

1837


1965 (1.1.)

1224 Kvinnherad

1214

Ølen


1916 (1.7.)

1213 Fjelberg

2002 (1.1.)

1159 Ølen

1215

Vikebygd


1902 (1.1.)

1216 Sveen

1964 (1.1.)

1214 Ølen
1216 Sveio

1216

Sveio

Sveen (til 1.12.1911)

1852 (1.1.)

1218 Finaas1217

Valestrand


1868 (15.5.)

1221 Stordøen

1964 (1.1.)

1216 Sveio

1218

Finnaas

Findaas (1801)
Finaas (til 1884)

1837


1916 (1.7)

1218 Moster
1219 Bømmel
1220 Bremnes

1218

Moster


1916 (1.7)

1218 Finnaas

1963 (1.1.)

1219 Bømlo

1219

Bømlo

Bømmel (til 1917)

1916 (1.7)

1218 Finnaas1220

Bremnes


1916 (1.7)

1218 Finnaas

1963 (1.1.)

1219 Bømlo

1221

Stord

Storøen (1801)
Stordø (1865)
Stordøen (til 1884)

1837
1222

Fitjar

Fitje (til 1892)

1863

1221 Stordøen1223

Tysnes

Tysnæs (til 1884)

1837
1224

Kvinnherad

Quindherred (1801)
Kvindherred (til 1884)
Kvinnherred (til 1917)

1837
1225

Varaldsøy

Varaldsø (til 1917)

1902 (1.1.)

1226 Strandebarm og Varaldsø

1965 (1.1.)

1224 Kvinnherad
1238 Kvam

1226

Strandebarm og Varaldsø


1837


1902 (1.1.)

1225 Varaldsø
1226 Strandebarm

1226

Strandebarm


1902 (1.1.)

1226 Strandebarm og Varaldsø

1965 (1.1.)

1227 Jondal
1238 Kvam

1227

Jondal

Jondalen (til 1884)

1862

1226 Strandebarm og Varaldsø1228

Odda


1917 (1.7.)

1230 Ullensvang1229

Røldal


1837


1964 (1.1.)

1228 Odda

1230

Ullensvang


1837


1977 (1.1.)

1231 Ullensvang
1232 Eidfjord

1231

Kinsarvik

Kinzervig (1801)
Kinservik (til 1870)

1913 (1.7.)

1230 Ullensvang

1964 (1.1.)

1230 Ullensvang
1234 Granvin

1231

Ullensvang


1977 (1.1.)

1230 Ullensvang1232

Eidfjord


1891 (1.5.)

1233 Ulvik

1964 (1.1.)

1230 Ullensvang

1232

Eidfjord


1977 (1.1.)

1230 Ullensvang1233

Ulvik

Graven (til 1859)

1837
1234

Granvin

Graven (til 1898)

1891 (1.5.)

1233 Ulvik1235

Voss

Vos (1865)

1837
1236

Vossestrand

Vossestranden (til 1917)

1868 (1.1.)

1235 Vos

1964 (1.1.)

1235 Voss

1237

Evanger

Ævanger (til 1907)

1885 (1.1.)

1235 Voss

1964 (1.1.)

1235 Voss
1251 Vaksdal

1238

Kvam

Wigøer (1801)
Vikør (til 1.12.1911)

1837
1239

Hålandsdal

Haalandsdalen (til 1917)

1903 (1.1.)

1241 Fuse

1964 (1.1.)

1241 Fusa

1240

Strandvik


1903 (1.1.)

1241 Fusa

1964 (1.1.)

1241 Fusa

1241

Fusa

Fuse (til 1917)

1856

1243 Os1242

Samnanger


1907 (1.1.)

1243 Os1243

Os

Ous (1801)

1837
1244

Austevoll

Austevold (til 1917)

1886 (1.1.)

1245 Sund1245

Sund


1837
1246

Fjell

Fjeld (til 1917)

1837
1247

Askøy

Aschøen (1801)
Askøen (til 1917)

1837
1248

Laksevåg

Laxevaag (til 1917)

1918 (1.7.)

1247 Askøy

1972 (1.1.)

1201 Bergen

1249

Fana

Fanøe (1801)
Fane (til 1917)

1837


1972 (1.1.)

1201 Bergen

1250

Haus

Houg (1801)

1837


1964 (1.1.)

1250 Arna
1253 Osterøy

1250

Arna


1964 (1.1.)

1250 Haus

1972 (1.1.)

1201 Bergen

1251

Bruvik

Brudvik (til 1900)

1870 (1.1.)

1250 Haus

1964 (1.1.)

1251 Vaksdal
1253 Osterøy

1251

Vaksdal


1964 (1.1.)

1237 Evanger
1251 Bruvik
1252 Modalen1252

Modalen


1910 (1.1.)

1253 Hosanger1253

Hosanger


1837


1964 (1.1.)

1253 Osterøy
1263 Lindås

1253

Osterøy


1964 (1.1.)

1250 Haus
1251 Bruvik
1253 Hosanger
1254 Hamre1254

Hamre

Hammer (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1253 Osterøy
1256 Meland
1263 Lindås

1255

Åsane

Aasene (til 1917)

1904 (1.1.)

1254 Hammer

1972 (1.1.)

1201 Bergen

1256

Meland

Mæland (1930)

1923 (15.10.)

1257 Alversund1257

Alversund

Alværsund (til 1900)

1885 (1.1.)

1253 Hosanger
1254 Hammer

1964 (1.1.)

1263 Lindås

1258

Herdla

Herlø (til 1917)

1871 (1.1.)

1261 Manger

1964 (1.1.)

1246 Fjell
1247 Askøy
1256 Meland
1259 Øygarden
1260 Radøy

1259

Hjelme

Hjelmen (til 5.11.1912)

1910 (1.1.)

1261 Manger

1964 (1.1.)

1259 Øygarden

1259

Øygarden


1964 (1.1.)

1258 Herdla
1259 Hjelme1260

Hordabø

(til 13.3.1925)

1924 (1.7.)

1261 Manger

1964 (1.1.)

1260 Radøy

1260

Radøy


1964 (1.1.)

1258 Herdla
1260 Hordabø
1261 Manger
1262 Sæbø
1263 Lindås
1264 Austrheim1261

Manger


1837


1964 (1.1.)

1260 Radøy

1262

Sæbø


1924 (1.7.)

1261 Manger

1964 (1.1.)

1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås

1263

Lindås

Lindaas (til 1917)

1837
1264

Austrheim


1910 (1.1.)

1263 Lindaas1265

Masfjorden


1879

1263 Lindaas

1947 (1.7.)

1266 Masfjorden

1265

Fedje


1947 (1.7.)

1264 Austrheim1266

Masfjorden


1947 (1.7.)

1265 Masfjorden1280

Aarstad

St. Jørgens Hospital (1801-65)

1837


1915 (1.7.)

1301 Bergen

1281

Dom- og Korskirkens Landdistrikt

Bergen Landdistrikt

1837


1877 (1.1.)

1301 Bergen

1282

Eid


1837


1855

1213 Fjeldberg


Bergen

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1301

Bergen


1837


1972 (1.1.)

1201 Bergen


Sogn og Fjordane

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1401

Florø


1861 (3.1.)

1437 Kin

1964 (1.1.)

1401 Flora

1401

Flora


1964 (1.1.)

1401 Florø
1434 Vevring
1435 Eikefjord
1436 Bru
1437 Kinn
1438 Bremanger1411

Gulen

Evindvig (1801)
Eivindvik (1865)
Evindvik (til 17.5.1890)

1837
1412

Solund

Utvær (til 1.7.1890)
Sulen (til 16.11.1923)

1858

1411 Eivindvik1413

Hyllestad


1862

1415 Ladvik og Brekke
1428 Askevold1414

Brække


1850

1411 Eivindvik

1861

1415 Ladvik og Brække

1414

Brekke


1905 (1.1.)

1415 Lavik og Brekke

1964 (1.1.)

1411 Gulen

1415

Ladvik


1837


1861

1415 Ladvik og Brække

1415

Lavik og Brekke

Ladvik og Brække (1865)
Ladvik og Brekke (til 1884)

1861

1414 Brække
1415 Ladvik

1905 (1.1.)

1414 Brekke
1415 Lavik

1415

Lavik


1905 (1.1.)

1415 Lavik og Brekke

1964 (1.1.)

1416 Høyanger

1416

Kyrkjebø

Klævold (til 1.7.1890)
Kirkebø (til 1917)

1858

1415 Ladvik

1964 (1.1.)

1416 Høyanger

1416

Høyanger


1964 (1.1.)

1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik1417

Vik

Wiig (1801)

1837
1418

Balestrand


1850

1419 Lekanger1419

Leikanger

Leganger (1801)
Lekanger (til 1884)

1837
1420

Sogndal

Sogndahl (1801)

1837
1421

Aurland

Uhrland (1801)

1837
1422

Lærdal

Leirdahl (1801)

1837
1423

Borgund


1864

1422 Lærdal

1964 (1.1.)

1422 Lærdal

1424

Årdal

Aardal (til 1917)

1863

1422 Lærdal1425

Hafslo

Hafsloe (1801)

1837


1963 (1.1.)

1426 Luster

1426

Luster

Lyster (til 1917)

1837
1427

Jostedal

Justedahl (1801)
Justedal (til 1865)
Jostedal (1875)
Jostedalen (til 1917)

1837


1963 (1.1.)

1246 Luster

1428

Askvoll

Askevold (til 1884)
Askvold (til 1917)

1837
1429

Fjaler

Yttre Holmedahl (1801)
Ytre Holmedal (til 16.10.1911)

1837
1430

Gaular

Indre Holmedahl (1801)
Indre Holmedal (til 16.10.1911)

1837
1431

Jølster

Julster (1801)

1837
1432

Førde


1837
1433

Naustdal


1896 (1.1.)

1432 Førde1434

Vevring

Vefring (til 1884)

1837


1964 (1.1.)

1401 Flora
1428 Askvoll
1433 Naustdal

1435

Eikefjord


1923 (1.1.)

1437 Kinn

1964 (1.1.)

1401 Flora

1436

Bru


1923 (1.1.)

1437 Kinn

1964 (1.1.)

1401 Flora
1428 Askvoll

1437

Kinn

Kind (1801)
Kin (1865)

1837


1964 (1.1.)

1401 Flora

1438

Bremanger


1866 (1.1.)

1437 Kin1439

Sør-Vågsøy

Søndre Vaagsø (til 1917)

1910 (1.1.)

1441 Selje

1964 (1.1.)

1439 Vågsøy

1439

Vågsøy


1964 (1.1.)

1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1442 Davik1440

Nord-Vågsøy

Nordre Vaagsø (til 1917)

1910 (1.1.)

1441 Selje

1964 (1.1.)

1439 Vågsøy

1441

Selje

Selløe (1801)
Sellø (1865)
Selø (til 1889)

1837
1442

Davik

Davig (1801)
Davigen (1865)
Daviken (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1438 Bremanger
1443 Eid

1443

Eid

Ejd (1801)

1837
1444

Hornindal

Hornindalen (til 1917)

1867 (1.1.)

1443 Eid

1965 (1.1.)

1443 Eid
1448 Stryn

1444

Hornindal


1977 (1.1.)

1448 Stryn1445

Gloppen


1837
1446

Breim


1886 (1.1.)

1445 Gloppen

1964 (1.1.)

1431 Jølster
1445 Gloppen

1447

Innvik

Indvig (1801)
Indvigen (1865)
Indviken (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1448 Stryn

1448

Stryn


1843

1447 Indviken

1977 (1.1.)

1444 Hornindal
1449 Stryn

1449

Stryn


1977 (1.1.)

1448 Stryn
Møre og Romsdal

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1501

Ålesund

Aalesund (til 1917)

1837


1977 (1.1.)

1504 Ålesund
1531 Sula

1502

Molde


1837
1503

Kristiansund

Christiansund (1865)
Kristianssund (til 1884)

1837


2008 (1.1.)

1505 Kristiansund

1504

Ålesund


1977 (1.1.)

1501 Ålesund1505

Kristiansund


2008 (1.1.)

1503 Kristiansund1511

Vanylven

Vandelven (1801)
Vanelven (1865)
Vannelven (til 1917)

1837
1512

Syvde

Søvde (til 1928)

1918 (1.1.)

1511 Vanylven

1964 (1.1.)

1511 Vanylven

1513

Rovde


1905 (1.1.)

1514 Sande

1964 (1.1.)

1511 Vanylven
1514 Sande

1514

Sande

Sandø (1875)

1867 (1.1.)

1515 Herø1515

Herøy

Herøe (1801)
Herø (til 1917)

1837
1516

Ulstein

Ulfsteen (1801)
Ulfsten (1865)
Ulvsten (til 1884)

1837
1517

Hareid


1917 (1.1.)

1516 Ulstein1518

Dalsfjord


1924 (1.7.)

1519 Volda

1964 (1.1.)

1519 Volda

1519

Volda

Wolden (1801)
Volden (til 1917)

1837
1520

Ørsta

Ørsten (til 1917)

1883 (1.8.)

1519 Volden1521

Vartdal

Vartdalstranden (til 1917)

1895 (1.1.)

1516 Ulstein

1964 (1.1.)

1520 Ørsta

1522

Hjørundfjord

Jørring Fiord (1801)
Hjørrenfjord (1865)
Hjørendfjord (1875)
Hjørindfjord (1900)

1837


1964 (1.1.)

1520 Ørsta

1523

Sunnylven

Sunelven (1865)
Sunnelven (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1525 Stranda

1523

Ørskog


1977 (1.1.)

1527 Ørskog1524

Norddal

Nordahlen (1801)
Norddalen (til 1917)

1837
1525

Stranda

Stranden (til 1917)

1837
1526

Stordal

Stordalen (til 1917)

1892 (1.1.)

1525 Stranden

1965 (1.1.)

1527 Ørskog

1526

Stordal


1977 (1.1.)

1527 Ørskog1527

Ørskog

Ørschoug (1801)
Ørskoug (1865)

1837


1977 (1.1.)

1523 Ørskog
1526 Stordal
1529 Skodje

1528

Sykkylven

Søkelven (til 1894)
Søkkelven (til 1.10.1921)

1883 (1.8.)

1527 Ørskog1529

Skodje

Skaue (1801)
Skoue (1865)

1849

1531 Borgund

1965 (1.1.)

1527 Ørskog

1529

Skodje


1977 (1.1.)

1527 Ørskog1530

Vatne


1902 (1.1.)

1529 Skodje

1965 (1.1.)

1534 Haram
1545 Midsund

1531

Borgund

Borgen (1801)

1837


1968 (1.1.)

1501 Ålesund

1531

Sula


1977 (1.1.)

1501 Ålesund1532

Giske


1908 (1.1.)

1531 Borgund1533

Vigra

Roald (til 1917)

1890 (1.1.)

1534 Haram

1964 (1.1.)

1532 Giske

1534

Haram

Harham (til 1875)

1837
1535

Vestnes

Vestnæs (til 1900)

1837
1536

Tresfjord

Sylte (til 28.4.1922)

1899 (1.1.)

1535 Vestnes

1964 (1.1.)

1535 Vestnes

1537

Eid og Vold


1837


1874 (1.1.)

1537 Vold
1538 Eid

1537

Voll

Vold (til 1917)

1874 (1.1.)

1537 Eid og Vold

1964 (1.1.)

1539 Rauma

1538

Eid


1874 (1.1.)

1537 Eid og Vold

1964 (1.1.)

1539 Rauma

1539

Grytten

Gryten (til 1884)

1837


1964 (1.1.)

1539 Rauma

1539

Rauma


1964 (1.1.)

1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy1540

Hen


1902 (1.1.)

1539 Grytten

1964 (1.1.)

1539 Rauma

1541

Veøy

Weedøe (1801)
Veø (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1502 Molde
1539 Rauma

1542

Eresfjord og Vistdal

Erisfjord og Visdal (1900)
Eresfjord og Vistdalen (til 1917)

1890 (1.1.)

1543 Nesset

1964 (1.1.)

1543 Nesset

1543

Nesset

Nessæt (1801)
Næsset (til 1884)

1837
1544

Bolsøy

Bolsøe (1801)
Bolsø (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1502 Molde

1545

Aukra

Agerøe (1801)
Akerø (til 1917)

1837


1924 (1.1.)

1545 Sør-Aukra
1547 Nord-Aukra

1545

Sør-Aukra


1924 (1.1.)

1545 Aukra

1965 (1.1.)

1545 Midsund

1545

Midsund


1965 (1.1.)

1530 Vatne
1545 Sør-Aukra1546

Sandøy

Sandø (til 1917)

1867 (1.1.)

1545 Akerø1547

Aukra

Nord-Aukra (til 1.1.1965)

1924 (1.1.)

1545 Aukra1548

Fræna

Frænen (til 1917)

1840

1545 Akerø1549

Bud

Boe (1801)
Bod (1865)

1837


1964 (1.1.)

1548 Fræna

1550

Hustad


1918 (1.7.)

1549 Bud

1964 (1.1.)

1548 Fræna

1551

Eide


1897 (1.1.)

1553 Kvernes1552

Kornstad


1897 (1.1.)

1553 Kvernes

1964 (1.1.)

1551 Eide
1554 Averøy

1553

Kvernes

Qværnæs (1801)
Kværnæs (1865)
Kvernæs (til 1884)

1837


1964 (1.1.)

1554 Averøy

1554

Bremsnes

Bremsnæs (1900)

1897 (1.1.)

1553 Kvernes

1964 (1.1.)

1503 Kristiansund
1554 Averøy
1556 Frei

1554

Averøy


1964 (1.1.)

1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes1555

Grip


1897 (1.1.)

1556 Frei

1964 (1.1.)

1503 Kristiansund

1556

Frei

Fræde og Grip (1865)
Fredø (til 1889)

1837


2008 (1.1.)

1505 Kristiansund

1557

Gjemnes


1893 (1.9.)

1553 Kvernes
1556 Frei
1558 Øre1558

Øre


1837


1965 (1.1.)

1557 Gjemnes

1559

Straumsnes

Strømsnæsset (til 1884)
Strømsneset (til 1917)

1866 (1.1.)

1560 Thingvold

1964 (1.1.)

1560 Tingvoll

1560

Tingvoll

Thingvold (til 1900)
Tingvold (til 1917)

1837
1561

Øksendal

Øxendal (1865)
Øksendalen (til 1917)

1854

1563 Sundalen

1960 (1.1.)

1563 Sunndal

1562

Ålvundeid

Ulvundeidet (til 1917)

1899 (1.1.)

1561 Øksendalen

1960 (1.1.)

1563 Sunndal

1563

Sunndal

Sundal (1801)
Sunddal (1865)
Sundalen (til 1917)

1837
1564

Stangvik

Stangvig (1801)
Stangvik og Todal (1865)

1837


1965 (1.1.)

1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal

1565

Åsskard

Aasgaard (til 1917)

1895 (1.5.)

1564 Stangvik

1965 (1.1.)

1566 Surnadal

1566

Surnadal

Surendahl (1801)
Surendal (1865)
Surendalen (til 1917)

1837
1567

Rindal

Rindalen (til 1917)

1858

1566 Surendalen1568

Stemshaug


1914 (1.7.)

1569 Aure

1965 (1.1.)

1569 Aure

1569

Aure

Oure (1801)

1837


2006 (1.1.)

1576 Aure

1570

Valsøyfjord

Valsøfjorden (til 1917)

1894 (1.1.)

1569 Aure

1965 (1.1.)

1569 Aure
1571 Halsa

1571

Halsa

Halse (til 1917)

1837
1572

Tustna

Tustern (1865)
Tusteren (til 1917)

1874 (1.1.)

1573 Edø

2006 (1.1.)

1576 Aure

1573

Edøy

Edøe (1801)
Ædø (1865)
Edø (til 1917)

1837


1960 (1.1.)

1573 Smøla

1573

Smøla


1960 (1.1.)

1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen1574

Brattvær

Bratvær (1920, 1930)

1915 (1.1.)

1573 Edø

1960 (1.1.)

1573 Smøla

1575

Hopen


1915 (1.1.)

1573 Edø

1960 (1.1.)

1573 Smøla

1576

Aure


2006 (1.1.)

1569 Aure
1572 Tustna
Sør-Trøndelag

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1601

Trondheim

Tronhiem (1801)
Throndhjem (1865)
Trondhjem til 1.1.1930
Nidaros til 6.3.1931

1837
1611

Vinje


1924 (1.7.)

1612 Hemne

1964 (1.1.)

1612 Hemne

1612

Hemne

Hevne (til 1917)

1837
1613

Snillfjord


1924 (1.7.)

1612 Hemne1614

Heim


1911 (1.1.)

1612 Hevne

1964 (1.1.)

1612 Hemne
1613 Snillfjord

1615

Sandstad


1914 (1.7.)

1616 Fillan

1964 (1.1.)

1617 Hitra

1616

Fillan


1886 (1.1.)

1617 Hitteren

1964 (1.1.)

1617 Hitra

1617

Hitra

Hiteren (1865)
Hitteren (til 1917)

1837
1618

Kvenvær


1913 (1.1.)

1617 Hitteren

1964 (1.1.)

1617 Hitra

1619

Frøien


1877 (1.1.)

1617 Hitteren

1906 (1.1.)

1619 Sørfrøya
1620 Nordfrøya

1619

Sør-Frøya

Sørfrøya (til 1917)

1906 (1.1.)

1619 Frøien

1964 (1.1.)

1620 Frøya

1620

Nord-Frøya

Nordfrøya (til 1917)

1906 (1.1.)

1619 Frøien

1964 (1.1.)

1620 Frøya

1620

Frøya


1964 (1.1.)

1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya1621

Ørland

Øreland (1801)
Ørlandet (til 1917)

1837
1622

Agdenes

Værnes (til 17.5.1897)
Agdenæs (1900)

1896 (1.1.)

1621 Ørlandet1623

Lensvik

Lensviken (til 1917)

1905 (1.1.)

1624 Rissen

1964 (1.1.)

1622 Agdenes

1624

Rissa

Rissen (til 1917)

1860

1625 Stadsbygden1625

Stadsbygd

Stadsbøygden (1801)
Stadsbygden (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1624 Rissa
1613 Snillfjord

1626

Stjørna

Skjørn (til 1917)

1899 (1.1.)

1627 Bjugn

1964 (1.1.)

1624 Rissa
1627 Bjugn

1627

Bjugn


1853

1621 Ørlandet1628

Nes


1899 (1.1.)

1627 Bjugn

1964 (1.1.)

1627 Bjugn

1629

Jøssund


1896 (1.1.)

1630 Aa

1964 (1.1.)

1627 Bjugn

1630

Åfjord

Aafiord (1801)
Aafjorden (1865)
Aafjord (1875)
Aafjorden (til 1892)
Aa (til 1917)
Å (til 13.7.1934)

1837
1631

Stoksund


1892 (1.6.)

1632 Bjørnør

1964 (1.1.)

1630 Åfjord

1632

Bjørnør

Biørnøer (1801)

1837


1892 (1.6.)

1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen

1632

Roan


1892 (1.6.)

1632 Bjørnør1633

Osen


1892 (1.6.)

1632 Bjørnør1634

Oppdal

Opdahl (1801)
Opdal (til 1950)

1837
1635

Rennebu

Rennebo (1865)

1839

1636 Meldalen1636

Meldal

Meldalen (til 1917)

1837
1637

Orkland


1920 (1.7.)

1638 Orkdal

1963 (1.1.)

1638 Orkdal

1638

Orkdal

Ørkedal (til 1865)
Orkedal (1875)
Orkedalen (til 1917)

1837
1639

Orkanger


1920 (1.7.)

1638 Orkdal

1963 (1.1.)

1638 Orkdal

1640

Røros

Røraas (til 1865)

1837
1641

Røros landsogn


1926 (1.7.)

1640 Røros

1964 (1.1.)

1640 Røros

1642

Brekken


1926 (1.7.)

1640 Røros

1964 (1.1.)

1640 Røros

1643

Glåmos


1926 (1.7.)

1640 Røros

1964 (1.1.)

1640 Røros

1644

Ålen

Aalen (til 1917)

1855

1645 Holtaalen

1972 (1.1.)

1644 Holtålen

1644

Holtålen


1972 (1.1.)

1644 Ålen
1645 Haltdalen1645

Haltdalen

Holtaalen (til 1917)
Holtålen (til 1937)

1837


1972 (1.1.)

1644 Holtålen

1646

Singsås

Singsaas (til 1917)

1841

1645 Holtaalen

1964 (1.1.)

1648 Midtre Gauldal

1647

Budal

Budalen (til 1917)

1879

1648 Støren

1964 (1.1.)

1648 Midtre Gauldal

1648

Støren


1837


1964 (1.1.)

1648 Midtre Gauldal

1648

Midtre Gauldal


1964 (1.1.)

1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal1649

Soknedal

Soknedalen (til 1917)

1841

1648 Støren

1964 (1.1.)

1648 Midtre Gauldal

1650

Horg


1841

1648 Støren

1964 (1.1.)

1653 Melhus

1651

Hølonda

Høilandet (til 1900)
Hølandet (til 23.1.1931)

1865

1653 Melhus

1964 (1.1.)

1653 Melhus

1652

Flå

Flaa (til 1917)

1880

1653 Melhus

1964 (1.1.)

1653 Melhus

1653

Melhus

Meelhuus (1801)

1837
1654

Leinstrand

Leinstranden (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1601 Trondheim

1655

Byneset

Bynes (til 1865)
Bynæsset (til 1884)

1837


1964 (1.1.)

1601 Trondheim

1656

Buvik

Budviken (1865)
Buviken (til 1917)

1855

1655 Bynæsset

1965 (1.1.)

1657 Skaun

1657

Skaun

Børseskognen (til 1917)
Børseskogn (til 1.1.1930)

1890 (1.1.)

1658 Børsen1658

Børsa

Børgsen (1865)
Børsen (til 1917)

1837


1965 (1.1.)

1657 Skaun

1659

Geitastrand

Gjeitestranden (til 1917)

1905 (1.1.)

1658 Børsen

1963 (1.1.)

1638 Orkdal

1660

Strinda

Strinden (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1601 Trondheim

1661

Tiller

Tilder (til 1917)

1899 (1.1.)

1662 Klæbu

1964 (1.1.)

1601 Trondheim

1662

Klæbu

Klæbo (til 1865)
Klæbbu (1875)

1837
1663

Malvik


1891

1660 Strinden1664

Selbu

Sælboe (1801)
Selbo (1865)

1837
1665

Tydal

Tydalen (til 1917)

1901 (1.1.)

1664 Selbu
Nord-Trøndelag

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1701

Levanger


1837


1962 (1.1.)

1719 Levanger

1702

Steinkjer

Stenkjær (til 1925)

1858 (23.1.)

1734 Stod1703

Namsos


1845

1845 Sævik1711

Øvre Stjørdalen


1850

1714 Størdalen

1874 (1.1.)

1711 Meraker
1712 Hegre

1711

Meråker

Meraker (til 1917)

1874 (1.1.)

1711 Øvre Størdalen1712

Hegra

Hegre (til 1917)

1874 (1.1.)

1711 Øvre Størdalen

1962 (1.1.)

1714 Stjørdal

1713

Lånke

Laanke (til 1917)

1902 (1.1.)

1714 Nedre Stjørdalen

1962 (1.1.)

1714 Stjørdal

1714

Størdalen


1837


1850

1711 Øvre Størdalen
1714 Nedre Størdalen

1714

Nedre Stjørdalen

Nedre Størdalen (1865)

1850

1714 Størdalen

1902 (1.1.)

1713 Lånke
1714 Stjørdalen
1715 Skatval

1714

Stjørdal

Stjørdalen (til 1917)

1902 (1.1.)

1714 Nedre Stjørdalen1715

Skatval


1902 (1.1.)

1714 Nedre Stjørdalen

1962 (1.1.)

1714 Stjørdal

1716

Åsen

Aasen (til 1917)

1837


1962 (1.1.)

1719 Levanger

1717

Frosta

Frosten (til 1917)

1837
1718

Leksvik

Lexvigen (1801)
Lexviken (1865)
Leksviken (til 1917)

1837
1719

Skogn


1837


1962 (1.1.)

1719 Levanger

1719

Levanger


1962 (1.1.)

1701 Levanger
1716 Åsen
1719 Skogn
1720 Frol1720

Frol

Levanger Landdistrikt (til 1875)
Levanger (til 1917)

1855 (1.2.)

1719 Skogn

1962 (1.1.)

1719 Levanger

1721

Verdal

Wærdahlen (1801)
Værdalen (1865)
Verdalen (til 1917)

1837
1722

Ytterøy

Ytterøe (1801)
Ytterøen (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1719 Levanger

1723

Mosviken og Verran


1867 (1.1.)

1722 Ytterøen

1901 (1.1.)

1723 Mosviken
1724 Verran

1723

Mosvik

Mosviken (til 1917)

1901 (1.1.)

1723 Mosviken og Verran

2012 (1.1)

1756 Inderøy

1724

Verran


1901 (1.1.)

1723 Mosviken og Verran1725

Namdalseid

Namdalseidet (til 1917)

1904 (1.1.)

1727 Beitstaden1726

Malm


1913 (1.7.)

1727 Beitstaden

1964 (1.1.)

1724 Verran

1727

Beitstad

Bedstaden (1801)
Beitstaden (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1702 Steinkjer

1728

Sandvollan

Hustad (til 16.10.1911)

1907 (1.1.)

1729 Inderøen

1962 (1.1.)

1729 Inderøy

1729

Inderøy

Inderøe (1801)
Inderøen (til 1917)

1837


2012 (1.1)

1756 Inderøy

1730

Røra

Salberg

1907 (1.1.)

1729 Inderøen

1962 (1.1.)

1729 Inderøy

1731

Sparbu

Sparboe (1801)
Sparbuen (til 1917)

1837


1964 (1.1.)

1702 Steinkjer

1732

Ogndal

Skei (til 13.12.1900)
Ogndalen (til 1917)

1885 (1.1.)

1731 Sparbuen

1964 (1.1.)

1702 Steinkjer

1733

Egge


1869 (1.1.)

1734 Stod

1964 (1.1.)

1702 Steinkjer

1734

Stod

Stoed (1801)

1837


1964 (1.1.)

1702 Steinkjer

1735

Kvam


1909 (1.1.)

1734 Stod

1964 (1.1.)

1702 Steinkjer

1736

Snåsa

Sneeaasen (1801)
Snaasen (til 1917)

1837
1737

Lierne


1874 (1.1.)

1736 Snaasen

1915 (1.7.)

1737 Sørli
1738 Nordli

1737

Sørli


1915 (1.7.)

1737 Lierne

1964 (1.1.)

1738 Lierne

1738

Nordli


1915 (1.7.)

1737 Lierne

1964 (1.1.)

1738 Lierne

1738

Lierne


1964 (1.1.)

1737 Sørli
1738 Nordli1739

Røyrvik


1923 (1.7.)

1742 Grong1740

Namsskogan


1923 (1.7.)

1742 Grong1741

Harran


1923 (1.7.)

1742 Grong

1964 (1.1.)

1742 Grong

1742

Grong

Grogn (1865)

1837
1743

Høylandet

Hølandet (til 1917)

1901 (1.1.)

1742 Grong1744

Overhalla

Overhalden (til 1884)
Overhallen (til 1917)

1837
1745

Sævik


1837


1846

1744 Overhalden

1745

Namsos Landdistrikt


1860

1744 Overhalden

1891 (1.1.)

1745 Vemundvik
1746 Klingen

1745

Vemundvik


1891 (1.1.)

1745 Namsos Landdistrikt

1964 (1.1.)

1703 Namsos

1746

Klinga

Klingen (til 1917)

1891 (1.1.)

1745 Namsos Landdistrikt

1964 (1.1.)

1703 Namsos

1747

Otterøy


1913 (1.1.)

1748 Fosnes

1964 (1.1.)

1703 Namsos
1725 Namdalseid

1748

Fosnes

Fosnæs (til 1884)

1837
1749

Flatanger


1871 (1.1.)

1748 Fosnæs1750

Vikna

Vikten (til 1917)

1869 (1.7.)

1751 Nærø1751

Nærøy

Nærøe (1801)
Nærø (til 1917)

1837
1752

Kolvereid og Foldereid


1837


1886 (1.10.)

1752 Kolvereid
1753 Foldereid

1752

Kolvereid


1886 (1.10.)

1752 Kolvereid og Foldereid

1964 (1.1.)

1751 Nærøy

1753

Foldereid


1886 (1.10.)

1752 Kolvereid og Foldereid

1964 (1.1.)

1743 Høylandet
1751 Nærøy

1754

Gravvik

Gravik (til 1917)

1909 (1.1.)

1755 Leka

1964 (1.1.)

1751 Nærøy

1755

Leka

Lekø (til 1884)

1860

1752 Kolvereid og Foldereid1756

Inderøy


2012 (1.1)

1723 Mosvik
1729 Inderøy1780

Sørbindalen


1837


1852

1811 Bindalen


Nordland

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1801

Brønnøysund


1923 (1.1.)

1814 Brønnøy

1964 (1.1.)

1814 Brønnøy

1802

Mosjøen


1875

1824 Vefsen

1962 (1.1.)

1824 Vefsn

1803

Mo


1923 (1.1.)

1833 Mo

1964 (1.1.)

1833 Rana

1804

Bodø

Bodøen (1801)

1837
1805

Narvik


1902 (1.1.)

1855 Ankenes1806

Svolvær


1918 (1.7.)

1865 Vågan

1964 (1.1.)

1865 Vågan

1811

Nordbindalen


1837


1852

1811 Bindalen

1811

Bindal

Bindalen (til 1917)

1852

1780 Sørbindalen
1811 Nordbindalen1812

Sømna

Vik (til 13.11.1940)

1901 (1.1.)

1814 Brønnøy

1964 (1.1.)

1814 Brønnøy

1812

Sømna


1977 (1.1.)

1814 Brønnøy1813

Velfjord

Velfjorden (til 1917)

1875 (1.10.)

1814 Brønnø

1964 (1.1.)

1814 Brønnøy

1813

Brønnøy


1977 (1.1.)

1814 Brønnøy1814

Brønnøy

Brønøe (1801)
Brønø (til 1875)
Brønnø (til 1917)

1837


1977 (1.1.)

1812 Sømna
1813 Brønnøy

1815

Vega

Vegø (til 1884)

1837
1816

Vevelstad


1916 (1.7.)

1817 Tjøtta1817

Tjøtta

Thjøtø (1801)
Tjøtø (til 1865)
Tjøttø (til 1884)

1862

1820 Alstahoug

1965 (1.1.)

1820 Alstahaug
1815 Vega

1818

Herøy

Herø (til 1908)

1864

1820 Alstahoug1819

Nordvik


1917 (1.7.)

1818 Herøy

1962 (1.1.)

1827 Dønna

1820

Alstahaug

Alstahoug (til 1865)

1837
1821

Sandnessjøen

Stamnes (til 1.7.1948)

1899 (1.7.)

1820 Alstahaug

1965 (1.1.)

1820 Alstahaug

1822

Leirfjord


1915 (1.7.)

1821 Stamnes1823

Drevja


1927 (1.7.)

1824 Vefsn

1962 (1.1.)

1824 Vefsn

1824

Vefsn

Væfsen (1801)
Vefsen (til 1917)

1837
1825

Grane


1927 (1.7.)

1824 Vefsn1826

Hattfjelldal

Hatfjelddalen (til 1900)
Hatfjelldalen (1910)
Hatfjelldal (1920)

1862

1824 Vefsen1827

Dønnes


1888 (1.7.)

1828 Nesne

1962 (1.1.)

1827 Dønna
1828 Nesna

1827

Dønna


1962 (1.1.)

1819 Nordvik
1827 Dønnes
1818 Herøy
1828 Nesna1828

Nesna

Næsne (til 1884)
Nesne (til 1900)

1837
1829

Elsfjord


1929 (1.7.)

1832 Hemnes

1962 (1.1.)

1824 Vefsn

1830

Korgen


1918 (1.7.)

1832 Hemnes

1964 (1.1.)

1832 Hemnes

1831

Sør-Rana


1929 (1.7.)

1832 Hemnes

1964 (1.1.)

1832 Hemnes
1833 Rana

1832

Hemnes

Heimnes (1865)
Hemnæs (1884)

1837
1833

Mo


1837


1923 (1.1.)

1803 Mo
1833 Nord-Rana

1833

Nord-Rana


1923 (1.1.)

1833 Mo

1964 (1.1.)

1833 Rana

1833

Rana

Ranen (1801)

1964 (1.1.)

1803 Mo
1833 Nord-Rana
1828 Nesna
1831 Sør-Rana1834

Lurøy

Lurø (til 1908)

1837
1835

Træna

Trænen (til 1908)

1872 (1.1.)

1834 Lurø1836

Rødøy

Rødøe (1801)
Rødø (til 1908)

1837
1837

Meløy

Melø (til 1908)

1884 (1.1.)

1836 Rødø1838

Gildeskål

Gilleskaal (1801)
Gildeskaal (til 1917)

1837
1839

Beiarn

Beieren (til 1908)

1853

1838 Gildeskaal1840

Saltdal

Saltdalen (til 1917)

1837
1841

Fauske


1905 (1.1.)

1842 Skjerstad1842

Skjerstad

Schjerstad (1801)

1837


2005 (1.1.)

1804 Bodø

1843

Bodin

Bodø Landdistrikt (til 1875)
Bodø (til 1896)

1837


1968 (1.1.)

1804 Bodø

1844

Kjerringøy

Kjerringø (til 1908)

1906 (1.1.)

1846 Nordfolden-Kjerringø

1964 (1.1.)

1843 Bodin
1848 Steigen

1845

Folden


1837


1887 (1.1.)

1845 Sørfolden
1846 Nordfolden-Kjerringø

1845

Sørfold

Sørfolden (til 1917)

1887 (1.1.)

1845 Folden1846

Nordfolden-Kjerringø


1887 (1.1.)

1845 Folden

1906 (1.1.)

1844 Kjerringø
1846 Nordfolden

1846

Nordfold

Nordfolden (til 1917)

1906 (1.1.)

1845 Nordfolden-Kjerringø

1964 (1.1.)

1845 Sørfold
1848 Steigen

1847

Leiranger

Ledingen (til 1910)

1900 (1.9.)

1848 Steigen

1964 (1.1.)

1848 Steigen

1848

Steigen

Stegen (til 1875)

1837
1849

Hamarøy

Hammerø (til 1908)

1837
1850

Tysfjord

Tysfjorden (til 1908)

1869 (1.1.)

1851 Lødingen1851

Lødingen


1837
1852

Tjeldsund


1909 (1.1.)

1851 Lødingen1853

Ofoten


1837


1884 (1.1.)

1853 Evenes
1855 Ankenes

1853

Evenes


1884 (1.1.)

1853 Ofoten1854

Ballangen


1925 (1.7.)

1853 Evenes1855

Ankenes


1884 (1.1.)

1853 Ofoten

1974 (1.1.)

1805 Narvik

1856

Røst


1928 (1.7.)

1857 Værøy1857

Værøy

Wæhrøe (1801)
Værø (til 1908)

1837
1858

Moskenes


1916 (1.7.)

1859 Flakstad

1976 (1.1.)

1859 Flakstad
1874 Moskenes

1859

Flakstad

Flagstad (1801)

1837


1964 (1.1.)

1858 Moskenes

1859

Flakstad


1976 (1.1.)

1858 Moskenes1860

Buksnes

Buxnæs (1801)
Buksnæs (til 1884)

1837


1963 (1.1.)

1860 Vestvågøy

1860

Vestvågøy


1963 (1.1.)

1860 Buksnes
1861 Hol
1862 Borge
1863 Valberg1861

Hol


1919 (1.7.)

1860 Buksnes

1963 (1.1.)

1860 Vestvågøy

1862

Borge


1837


1963 (1.1.)

1860 Vestvågøy

1863

Valberg


1927 (1.7.)

1862 Borge

1963 (1.1.)

1860 Vestvågøy

1864

Gimsøy

Gimsø (til 1908)

1856

1865 Vaagen

1964 (1.1.)

1865 Vågan

1865

Vågan

Waagen (1801)
Vaagen (til 1884)
Vaagan (til 1917)

1837
1866

Hadsel


1837
1867

Bøe (1801)

1837
1868

Øksnes

Øxnæss (1801)
Øxnæs (1865)
Øksnæs (til 1884)

1837
1869

Langenes


1919 (1.7.)

1868 Øksnes

1964 (1.1.)

1868 Øksnes

1870

Sortland


1841
1871

Bjørnskinn


1924 (1.1.)

1872 Dverberg

1964 (1.1.)

1871 Andøy

1871

Andøy


1964 (1.1.)

1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes1872

Dverberg


1837


1964 (1.1.)

1871 Andøy

1873

Andenes


1924 (1.1.)

1872 Dverberg

1964 (1.1.)

1871 Andøy

1874

Moskenes


1976 (1.1.)

1858 Moskenes
Troms

Nr.

Navn

Historiske navn

Opprettet

Fra kommune(r)

Opphørt

Til kommune(r)

1901

Harstad


1904 (1.1.)

1914 Trondenes

2013 (1.1.)

1903 Harstad

1902

Tromsø

Tromsøe (1801)

183