Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hans Tostensen
Born: 05 JUN 1805 at: Blådammen Sør Odal Married: 27 DEC 1832 at: Strøm kirke i Odalen Died: 14 MAY 1853 at: Vestre Gleden g.nr. 24 Father:Tosten Høgnesen Blådammen Mother:Berte Bergersdatter Other Spouses:
Wife: Olia Eriksdtr.
Born: 10 MAR 1811 at: Taulseiet Died: 23 FEB 1853 at: Vestre Glæden g.nr. 24 b.nr. 8 Sør Odal Father:Erik Andersen Mother:Berte Olsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Erik Hansen Born: 1833 at: Married: 1862 at: Died: at: Spouses: Oleane Olsd.
Name: Berthe Hansdattter Gleden Born: 01 AUG 1835 at: Vestre Gleden, ds. Sør-Odal Married: 1858 at: Died: at: Spouses: Engebret Pedersen Åsenga
Name: Thore Hansen Born: 1837 at: Married: at: Died: 1844 at: Spouses:
Name: Andrea Hansdatter Born: 05 SEP 1839 at: Vestre Gleden - Sør Odal under g.nr.24 Married: 29 MAR 1864 at: Bodde på Rovilstadholtet matrikkel nr. 24 - B.nr.5 Died: 04 AUG 1910 at: Spouses: Peder Eriksen Holtet
Name: Marthea Hansdatter Born: 1841 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Thore Hansen Born: 1845 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Hansen Born: 1848 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Brede Hansen Born: 1850 at: Married: 1875 at: Died: at: Spouses: Erika Embretsdtr. Marie Larsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016