Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.

Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 

Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene.

Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Kristoffersen
Born: at: Store Vølner i Sørum Married: at: De bodde på bruk 2 på Store Vølner Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Mari Hansdatter
Born: 1760 at: Merli Nordre i Sørum Died: 1800 at: Døde FØR 1800 Father:Hans Olsen Mother:Ingrid Gulbrandsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Anne Olsdatter Born: 1783 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Døde lite Spouses:
Name: Hans Olsen Born: 1784 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Karen Gulbrandsdatter
Name: Goro Olsdatter Born: 1786 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Bodde på Vestre Lystad Died: at: Spouses: Lars Larsen
Name: Marte Olsdatter Born: 1788 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: 1806 at: Døde 18 år gammel Spouses:
Name: Kari Olsdatter Born: 1792 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: 1801 at: Døde før 1801 8-9 år gammel Spouses:
Name: Kristoffer Olsen Born: 1795 at: Merli Nordre i Sørum Married: 1823 at: Died: at: Spouses: Elisabeth Schjeldrup, Artei
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Vi hadde satt STOR pris på synspunkter eller supplerende opplysninger.
Mailadressen finner du ved å klikke på knappen merket EMAIL

Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 04 August 2016