Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.

Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 

Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene.

Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Kristoffer
Born: at: Married: at: Overtok søndre halvdel av Asak Nordre i Sørum Died: 1700 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Jøran Hansdatter
Born: at: Asak Nordre i Sørum Died: at: Død etter 1730 Father:Hans Larsen Mother:Siri Halvorsdtr. Other Spouses: Hans Hansen
CHILDREN
Name: Marte Kristoffersdatter Born: at: Married: at: Died: at: Spouses: Jens Arnesen
Name: Anne Kristoffersdatter Born: 1680 at: Asak Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Gudbrand Jørgensen
Name: Randi Kristoffersdatter Born: 1681 at: Asak Nordre i Sørum. Ca, årstall Married: at: Died: 1730 at: Spouses: Smed Reiersen Jens Larsen
Name: Erik Kristoffersen Born: 1683 at: Asak Nordre i Sørum Married: at: Died: 1739 at: ca. årstall Spouses: Mari Toresdatter
Name: Hans Kristoffersen Born: 1691 at: Asak Nordre i Sørum Married: at: Died: 1717 at: Døde 26 år gammel Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Vi hadde satt STOR pris på synspunkter eller supplerende opplysninger.
Mailadressen finner du ved å klikke på knappen merket EMAIL

Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 04 August 2016