Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Peter Jacob Håkensen
Born: 1757 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: 1786 at: Bruker på Søgarn Gjerdrum (Gieri) 1787-1822 Died: 1822 at: Father:Håken Olsen Mother:Ingeborg Villumsdatter Other Spouses:
Wife: Anne Larsdatter
Born: 1769 at: Øvre Foss i Holter i Gjerdrum Died: 1824 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Håken Petersen Born: 1788 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1811 at: Døde 23 år gammel Spouses:
Name: Ola Petersen Born: at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1791 at: Døde som barn knapt 2 år Spouses:
Name: Anne Petersdatter Born: 1794 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1813 at: Døde 19 år gammel Spouses:
Name: Kari Petersdatter Born: 1798 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1815 at: Døde 17 år gammel Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016