Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Villum Olsen
Born: 1718 at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Boddde på bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Died: 1776 at: Father:Ole Eriksen Mother:Kari Toresdatter Other Spouses: Anne Olsdatter
Wife: Mari Jensdatter
Born: 1723 at: Rud i Gjerdrum Died: 1762 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Ola Villumsen Born: 1751 at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jens Villumsen Born: 1760 at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: 1783 at: Died: at: Spouses: Dorte Hansdatter
Name: 3 barn døde små Born: at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016