Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Torer Mikkelsen
Born: 1664 at: Married: at: Torer var bruker i tidsrommet 1684 til 1695 Died: 1695 at: Vestigarn Ask bruk II i Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Marte Villumsdatter
Born: 1658 at: Vestigarn Ask i Gjerdrum Died: 1695 at: Father:Villum på Ask i Gjerdrum Mother:Dorte Håkensdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kari Toresdatter Born: 1680 at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: 1759 at: Spouses: Ole Eriksen
Name: Anne Kari Toresdatter Born: at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Ingeborg Kari Toresdatter Born: 1689 at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: ?
Name: Eli Kari Toresdatter Born: 1691 at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Minst 3 barn døde små Born: at: bruk II på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016