Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jens Eivensen
Born: 1731 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: 1753 at: Tremenning beslektet i 3. ledd Died: 1787 at: Father:Eiven Jensen Mother:Anne Amundsdatter Other Spouses:
Wife: Marte Olsdatter
Born: 1728 at: Vestigarn Åmot Died: 1789 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kari Jensdatter Born: 1754 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Ola Svensen
Name: Eiven Jensen Born: 1756 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: 1787 at: Died: 1835 at: Spouses: Kari Jacobsdatter
Name: Marte Jendatter Born: 1758 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Hans Nilsen
Name: Anne Jensdatter Born: 1761 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Bruker av Ljøreggen Died: at: Spouses: Gudbrand Olsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016