Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Eiven Jensen
Born: 1701 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: 1748 at: Father:Jens Gudbrandsen Mother:Berte Mikkelsdatter Other Spouses:
Wife: Anne Amundsdatter
Born: 1709 at: Died: 1773 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Jens Eivensen Born: 1731 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: 1753 at: Tremenning beslektet i 3. ledd Died: 1787 at: Spouses: Marte Olsdatter
Name: Ola Eivensen Born: 1734 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: 1753 at: Tremenning beslektet i 3. ledd Died: at: Spouses: Dorte Olsdatter
Name: Amund Eivensen Born: 1739 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker av Vestby i Gjerdrum Spouses:
Name: Rise Eivindsdatter Born: 1742 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Bruker på Eikeberg i Gjerdrum Died: at: Spouses: Hans Larsen
Name: Kristoffer Eivensen Born: 1744 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Berte Eivindsdatter Born: 1747 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: 1770 at: Died: at: Spouses: Erik Jensen
Name: Tre barn døde unge Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016