Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hermann Olsen
Born: 1876 at: Østigarn Kjærstad Married: at: Died: 1951 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Julie Kristiansdatter
Born: 1880 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Died: at: Father:Jens Kristian Jacobsen Mother:Lina Larsdatter Nitteberg Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kristian Hermansen Born: 23 AUG 1903 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Anna Bergljot Danielsen
Name: Rakel Hermannsdatter Born: 1907 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Ole Kokstad
Name: Lilli Hermannsdatter Born: 1909 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Johannes Kjærstad
Name: Ole Hermansen Born: 1911 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Anna Eggen
Name: Erling Hermansen Born: 1913 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Olga Eggen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016