Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hans Pålsen
Born: 1773 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1799 at: Died: 1848 at: Father:Pål Jensen Mother:Berte Andersdatter Other Spouses:
Wife: Berte Hansdatter
Born: 1774 at: Hønsi Died: 1842 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Marte Hansdatter Born: 1800 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1802 at: Spouses:
Name: Pål Hansen Born: 1802 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1815 at: Døde 13 år på Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Spouses:
Name: Marte Hansdatter Born: 1803 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Kari Hansdatter Born: 1805 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1835 at: Died: at: Spouses: Hans Olsen
Name: Jacob Hansen Born: 1807 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1807 at: Døde knapt 1 år på Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Spouses:
Name: Jacob Hansen Born: 1808 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1843 at: Bodde på Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Died: 1880 at: Spouses: Anne Marie Kristoffersdatter
Name: Marie Hansdatter Born: 1810 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1815 at: Døde 5 år på Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Spouses:
Name: Berte Hansdatter Born: 1812 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Hansen Born: 1813 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1833 at: Died: at: Spouses: Karen Gudbrandsdatter
Name: Jens Hansen Born: 1815 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1879 at: Døde ugift 64 år gammel Spouses:
Name: Pål Hansen Born: 1818 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1881 at: Døde 63 år gammel Spouses:
Name: Erik Hansen Born: 1822 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1823 at: Døde 1 år på Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Spouses:
Name: Berte Marie Hansdatter Born: 1824 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Hans Hansen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016