Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Pål Jensen
Born: 1733 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1800 at: Father:Jens Olsen Mother:Kari Jacobsdatter Other Spouses: Mari Jensdatter
Wife: Berte Andersdatter
Born: 1730 at: Died: 1806 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Jacob Pålsen Born: 1766 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1793 at: Druknet ved Svensrud 27 år gammel Spouses:
Name: Hans Pålsen Born: 1773 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1799 at: Died: 1848 at: Spouses: Berte Hansdatter
Name: Anders Pålsen Born: 1776 at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker av Vestigarn Heni Spouses:
Name: Et barn døde lite Born: at: Østigarn på Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016