Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jens Olsen
Born: 1708 at: Berg i Skedsmo Married: 1728 at: Died: 1795 at: Father: Mother: Other Spouses: Lisbeth Kristoffersdatter Kirsti (uleselig etternavn)
Wife: Kari Jacobsdatter
Born: 1710 at: Nordre Heni i Gjerdrum Died: 1765 at: Father:Jacob Johannesen Mother:Berte Gulliksdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Margrete Jensdatter Born: 1729 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Jens Olsen
Name: Ola Jensen Born: 1731 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1732 at: Døde 1 år gammel Spouses:
Name: Pål Jensen Born: 1733 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1800 at: Spouses: Mari Jensdatter Berte Andersdatter
Name: Mari Jensdatter Born: 1736 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Kristian Jonsen
Name: Ola Jensen Born: 1739 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1739 at: Døde samme år han var født Spouses:
Name: Anne Jensdatter Born: 1741 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1741 at: Døde samme år hun var født Spouses:
Name: Jacob Jensen Born: 1742 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1748 at: 6 år på Nordre Heni i Gjerdrum Spouses:
Name: Kari Jensdatter Born: 1744 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1759 at: Nordre Heni i Gjerdrum 15 år gammel Spouses:
Name: Jens Jensen Born: 1747 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1748 at: Nordre Heni i Gjerdrum 1 år gammel Spouses:
Name: Åse Jensdatter Born: 1750 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Berte Jensdatter Born: 1754 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016