Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jacob Johannesen
Born: 1677 at: Nordre Heni i Gjerdrum. Ca. fødselsår Married: at: Lensmann og bruker på gården frem til 1734 Died: 1734 at: Nordre Heni i Gjerdrum Father:Johannes Pålsen Mother:Boel Villumsdatter Other Spouses:
Wife: Berte Gulliksdatter
Born: at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kari Jacobsdatter Born: 1710 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1728 at: Died: 1765 at: Spouses: Jens Olsen
Name: Marte Jacobsdatter Born: 1716 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Inger Jacobsdatter Born: 1719 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1736 at: Døde bare 17 år gammel Spouses:
Name: Pål Jacobsen Born: 1722 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Johannes Jacobsen Born: 1724 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1726 at: Døde bare 2 år gammel Spouses:
Name: Jens Jacobsen Born: 1726 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1742 at: Heni 16 år gammel Spouses:
Name: Hans Jacobsen Born: 1728 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1764 at: Solgte Nordre Heni i Gjerdrum ut av slekten i 1777 Died: at: Spouses: Dorte Jacobsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016