Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hans Jonsen
Born: 1749 at: ca. årstall fra Økri, Holter i Gjerdrum Married: at: Died: 1821 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Kari Olsdatter
Born: 1748 at: Søgarn Rud i Heni Died: 1828 at: Father: Mother: Other Spouses: Søren Jensen
CHILDREN
Name: Anne Marie Hansdatter Born: 1786 at: den utskilte Arstun-N på Rud Married: 1814 at: Died: at: Spouses: Jacob Olsen
Name: Gudbjørg Dorthea Hansdatter Born: 1789 at: den utskilte Arstun-N på Rud Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Søren Hansen Born: 1791 at: den utskilte Arstun-N på Rud Married: at: Died: 1884 at: Døde ugift på den utskilte Arstun-N på Rud Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016