Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Halvor Jensen
Born: 1740 at: Rud i Gjerdrum Married: 1765 at: Bodde på Gården Rud i Gjerdrum Died: 1773 at: Rud i Gjerdrum Father:Jens Sørensen Mother:Gudbjørg Halvorsdatter Other Spouses:
Wife: Kari Jonsdatter
Born: 1747 at: Bråte i Gjerdrum Died: 1820 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Jens Halvorsen Born: 1767 at: den utskilte Arstun-S på Rud Married: at: Died: 1820 at: Spouses: Anne Toresdatter
Name: Maria Halvorsdatter Born: 1769 at: den utskilte Arstun-S på Rud Married: 1793 at: De bodde på gården Skauen til 1796 Died: 1833 at: Spouses: Jacob Olsen
Name: Jon Halvorsen Born: 1772 at: den utskilte Arstun-S på Rud Married: at: Died: at: Bruker av Østigarn Sandum i Gjerdrum Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016