Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jens Sørensen
Born: 1685 at: Rud i Gjerdrum og bruker fra 1725 til 1763 Married: at: Fikk 13 barn på 17 år Died: 1763 at: Rud i Gjerdrum Father:Søren Larsen Mother:Anne Jonsdatter Rud Other Spouses: Kirsti Toresdatter
Wife: Gudbjørg Halvorsdatter
Born: 1708 at: Brøstad i Holter i Gjerdrum Died: 1773 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kirsti Jensdatter Born: 1731 at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Hans Olsen
Name: Kari Jensdatter Born: at: Married: at: Died: at: Spouses: Guttorm Kristoffersen
Name: Marte Jensdatter Born: 1736 at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Johan Hansen
Name: Halvor Jensen Born: 1740 at: Rud i Gjerdrum Married: 1765 at: Bodde på Gården Rud i Gjerdrum Died: 1773 at: Rud i Gjerdrum Spouses: Kari Jonsdatter
Name: Gudbjørg Jensdatter Born: 1745 at: Married: at: Died: at: Spouses: Lars Olsen
Name: Margrete Jensdatter Born: 1748 at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Jakob Villumsen
Name: 7 barn døde små Born: at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016