Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Søren Jensen
Born: 1726 at: Rud i Gjerdrum Married: 1775 at: Died: 1783 at: Father:Jens Sørensen Mother:Kirsti Toresdatter Other Spouses: Sissel Jørgensdatter
Wife: Kari Olsdatter
Born: 1748 at: Søgarn Rud i Heni Died: 1828 at: Father: Mother: Other Spouses: Hans Jonsen
CHILDREN
Name: Jens Sørensen Born: 1776 at: den utskilte Arstun-N på Rud Married: at: Died: 1834 at: Ugift bruker på Arstun-N på Rud til 1830 Spouses:
Name: Erik Sørensen Born: 1778 at: den utskilte Arstun-N på Rud Married: at: Died: 1801 at: Bodde på gården men druknet i 1801 Spouses:
Name: Karen Kristine Sørensdatter Born: at: den utskilte Arstun-N på Rud Married: 1804 at: Died: at: Spouses: Ola Larsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016