Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Laurits Christiansen
Born: 1845 at: Søgarn Rogstad - Arstun i Gjerdrum Married: 1875 at: Died: at: Bruker på Arstun 1875 - 1909 Father:Christian Larsen Mother:Karen Dorthea Jensdatter Other Spouses:
Wife: Anne Marie Larsdatter
Born: 1848 at: Nabogården Rud i Gjerdrum Died: 1914 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Karen Lauritsdatter Born: 1875 at: Arstun utskilt fra Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Gunda Karoline Lauritsdatter Born: 1877 at: Arstun utskilt fra Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Married: at: Died: 1878 at: Ble bare knapt et år gammelt Spouses:
Name: Christian Lauritsen Born: 1879 at: Arstun utskilt fra Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Married: 1912 at: Brukte gården noen år uten skjøte Died: at: Spouses: Hilda Johanne
Name: Nils Lauritsen Born: 1885 at: Arstun utskilt fra Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Married: at: Died: at: Spouses: Helga Thorshaug
Name: Anna Lauritsdatter Born: 1890 at: Arstun utskilt fra Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016