Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Lars Gudbrandsen
Born: 1778 at: Bodde her på Søgarn etter at Arstun var fraskilt Married: 1804 at: Bodde på den fraskilte Arstun - Søgarn Rogstad Died: 1810 at: Father:Gudbrand Larsen Mother:Mari Nilsdatter Other Spouses:
Wife: Kari Kristensdatter
Born: 1775 at: Nordbyvik i Bjørke aneks Died: 1845 at: Father: Mother: Other Spouses: Kristian Gudbrandsen
CHILDREN
Name: Christian Larsen Born: 1810 at: Søgarn utskilt fra Arstun Rogstad Married: 1843 at: Bruker av Søgarn utskilt fra Arstun Rogstad Died: 1881 at: Spouses: Karen Dorthea Jensdatter Johanne Knudsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016