Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Gudbrand Larsen
Born: 1734 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: 1770 at: Bodde på Søgarn Rogstad i Gjerdrum Died: 1821 at: Father:Lars Gudbrandsen Mother:Boel Gudbrandsdatter Other Spouses: Eli Olsdatter
Wife: Mari Nilsdatter
Born: 1753 at: Olstad i Gjerdrum Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Boel Gudbrandsdatter Born: at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bodde på Norgarn Torshov i Gjerdrum Spouses:
Name: Nils Gudbrandsen Born: 1775 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bodde på Søgarn etter at Arstun var fraskilt Spouses:
Name: Lars Gudbrandsen Born: 1778 at: Bodde her på Søgarn etter at Arstun var fraskilt Married: 1804 at: Bodde på den fraskilte Arstun - Søgarn Rogstad Died: 1810 at: Spouses: Kari Kristensdatter
Name: Berte Gudbrandsdatter Born: 1782 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Lars Gudbrandsen
Name: Marte Gudbrandsdatter Born: 1786 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: 1809 at: Bodde senere på Elton i Holter i 1822 Died: at: Spouses: Ola Larsen
Name: Kristian Gudbrandsen Born: 1789 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: 1811 at: Died: 1848 at: Bodde på den fraskilte Arstun Spouses: Kari Kristensdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016