Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Søren Larsen
Born: 1649 at: Søgarn Sørum i Gjerdrum. Ca. årstall Married: at: Bodde antagelig på Søgarn Sørum i Gjerdrum Died: 1725 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Anne Jonsdatter Rud
Born: 1661 at: Rud i Gjerdrum Died: 1731 at: Father:Jon Botolfsen Mother:Gudbjørg Tormodsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Lars Sørensen Born: at: Married: 1709 at: Bodde på Rud i Gjerdrum Died: at: Spouses: Else Botolfsdatter
Name: Eli Sørensdatter Born: at: Rud i Gjerdrum Married: 1698 at: Bodde på Kjærstad i Holter Died: at: Spouses: David Olsen
Name: Jens Sørensen Born: 1685 at: Rud i Gjerdrum og bruker fra 1725 til 1763 Married: at: Died: 1763 at: Rud i Gjerdrum Spouses: Kirsti Toresdatter Gudbjørg Halvorsdatter
Name: Gudbjørg Sørensdatter Born: 1689 at: Rud i Gjerdrum Married: 1712 at: Died: at: Spouses: Einer Torgersen
Name: Gudbrand Sørensen Born: 1692 at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: 1712 at: Spouses:
Name: 3 barn døde tidlig Born: at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016