Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Johannes Pålsen
Born: at: Married: 1672 at: ca. årstall Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Boel Villumsdatter
Born: at: Fra Vestigarn Ask i Gjerdrum Died: 1725 at: Father:Villum på Ask i Gjerdrum Mother:Lisbet Olsdtr Other Spouses: Gudbrand Mikkelsen Jacob Kristensen
CHILDREN
Name: Pål Johannesen Born: at: Nordre Heni i Gjerdrum. Ca. fødselsår Married: at: Died: at: Han var borger og innvåner av Kristiania Spouses:
Name: Jacob Johannesen Born: 1677 at: Nordre Heni i Gjerdrum. Ca. fødselsår Married: at: Lensmann og bruker på gården frem til 1734 Died: 1734 at: Nordre Heni i Gjerdrum Spouses: Berte Gulliksdatter
Name: Gudbrand Johannesen Born: at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1724 at: Han var styrmann Spouses:
Name: Anne Johannesdatter Born: at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1703 at: Died: at: Spouses: Kristoffer Larsen på Grani i Holter
Name: Kari Johannesdatter Born: 1685 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: 1706 at: Died: at: Spouses: Ola Villumsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016