Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ouden (Auen) Val
Born: at: Tilknytning til nedre sæter i Sør Odal Married: at: Val i Sørum, bruker og bonde fra 1600 til 1650 Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Ukjent
Born: at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Erik Oudensen Born: at: Val i Sørum Married: at: Died: at: Overtok Nedre Sæter i Sør Odal Spouses:
Name: Jens Oudensen Born: at: Val i Sørum født før 1620 Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Tord Oudensen Born: 1620 at: Val i Sørum og overtok en part i gården Married: at: Died: at: Spouses: Kone med ukjent navn
Name: Helle (Helene) Oudensdatter Born: at: Val i Sørum Married: at: Overtok en part i Val Died: at: Spouses: Antoni Friling
Name: Eli Oudensdatter Born: at: Val i Sørum Married: at: Bodde på Merli Nordre i Sørum Died: at: Merli Nordre i Sørum Spouses: Kristoffer Larsen
Name: Rønnaug Oudensdatter Born: at: Val i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Hans Rasmussen, Imshaug
Name: Datter ukjent navn Born: at: Val i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Gulbrand, Vestre Norum
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016