Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Peder Karlsen
Born: 1659 at: Bæregg i Sørum Married: at: Bruker på Asak Nordre fra 1790 til 1734 Died: 1734 at: Asak Nordre i Sørum Father:Karl Hansen Mother:Ukjent Other Spouses: Marte Tostensdatter Mari Nilsdatter
Wife: Berte Jensdatter
Born: at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Peder Pedersen Born: 1684 at: Ca. årstall Usikkert om han er født på Asak Nordre i Sørum. Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Ole Pedersen Born: 1690 at: Asak Nordre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses: Berte Arnesdatter
Name: Inger Pedersdatter Born: 1692 at: Asak Nordre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses: Gunder Kristoffersen
Name: Karl Pedersen Born: 1694 at: Asak Nordre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Flyttet til Kristiania Spouses:
Name: Syver Pedersen Born: 1698 at: Asak Nordre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses: Ågot Olsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016