Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Håkensen
Born: 1694 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Died: 1768 at: Father:Håken Villumsen Mother:Berte Olsdatter Other Spouses: Goro Gudbrandsdatter
Wife: Dorte Pedersdtr. Gramm
Born: 1703 at: Søgarn Torshov i Gjerdrum Died: 1772 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Goro Olsdatter Born: 1744 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: 1749 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum. Døde 5 år gammel Spouses:
Name: Peter Olsen Born: 1745 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: 1749 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum. Døde 4 år gammel Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016