Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jacob Olsen
Born: 1671 at: Holter i Holter, Gjerdrum Married: 1692 at: Died: 1736 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Eli Larsdatter
Born: 1659 at: Søgarn Sørum i Gjerdrum Died: at: Father: Mother: Other Spouses: Gudbrand Jensen
CHILDREN
Name: Eli Jacobsdatter Born: 1693 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Visstnok gift med Håken Larsen fra Haga i Holter Died: at: Spouses: Håken Larsen
Name: Gudbrand Jacobsen Born: 1695 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: 1727 at: Spouses:
Name: Marte Jacobsdatter Born: 1697 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Kari Jacobsdatter Born: 1700 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Ola Jacobsen Born: 1704 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Kjøpte Berg i Gjerdrum i 1730 Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016