Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Gudmund på Hønsi
Born: at: Ukjent fødested en gang ca. midt på 1500 tallet Married: at: Bodde på Hønsi Nordre i Sørum tidlig 1600 tallet Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Ingeborg Olsdatter
Born: at: Hønsi i Sørum Died: at: Father:Ole Eriksen Hønsi Mother:Ukjent Other Spouses:
CHILDREN
Name: Ole Gudmundsen Born: 1620 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Hønsi Nordre i Sørum Died: 1664 at: Døde på tur til Christiania Spouses: Jøran Guttormsdtr
Name: Svend Gudmundsen Born: at: Hønsi i Sørum Married: at: Died: 1640 at: Beregnet dødsdato. Bodde på Hønsi i Sørum Spouses:
Name: Ole Gudmundsen (d.y.) Born: 1640 at: Hønsi i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016