Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Villum på Ask i Gjerdrum
Born: 1606 at: Ukjen fødested Married: 1650 at: Gift etter 1650. Bodde på Vestigarn Ask i Gjerdrum Died: 1668 at: Vestigarn Ask i Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses: Lisbet Olsdtr
Wife: Dorte Håkensdatter
Born: 1615 at: Ukjent fødested Died: 1694 at: Vestigarn Ask i Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses: Hans Hansen David Amundsen
CHILDREN
Name: Håken Villumsen Born: 1654 at: Ca. årstall. Født på Vestigan Ask i Gjerdrum Married: at: Bodde på Negarn Fjælstad i Gjerdrum Died: 1723 at: Spouses: Berte Olsdatter
Name: Lisbet Villumsdatter Born: 1655 at: Ca. fødselår, født på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Bodde på Negarn Fjælstad Died: 1695 at: Døde på Negarn Fjælstad Spouses: Mikkel Hansen
Name: Marte Villumsdatter Born: 1658 at: Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Torer var bruker i tidsrommet 1684 til 1695 Died: 1695 at: Spouses: Torer Mikkelsen
Name: Eli Villumsdatter Born: at: Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Ambjørg Villumsdatter Born: at: Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Pål Asbjørnsen fra Trugstad i Holter
Name: Jens Villumsen Born: 1663 at: Fødselår antatt 1663, født på Vestigarn Ask i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016