Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ouden (Auen) Kristoffersen
Born: 1656 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Died: 1732 at: Døde etter 1732 Father:Kristoffer Larsen Mother:Eli Oudensdatter Other Spouses: Mari Andersdatter
Wife: Eli Madsdatter fra Vestre Stange
Born: at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Mads Oudensen Born: 1690 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Bodde på Merli Spouses:
Name: Marte Oudensdatter Born: 1692 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: 1719 at: med enkemann Hans Karlsen Died: at: Spouses: Hans Karlsen Johannes Larsen
Name: Rønnaug Oudensdatter Born: 1698 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jens Oudensen Born: 1699 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Oudensen Born: 1702 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: 1742 at: Død FØR 1742 Spouses: Lisbeth Olsdatter
Name: Gulbrand Oudensen Born: 1704 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses: Marte Pedersdatter Marie Kristoffersdatter
Name: Berte Oudensdatter Born: 1706 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses: Engebret Kristensen
Name: Eli Oudensdatter Born: 1709 at: Merli Søndre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016