Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ola Fjælstad
Born: 1614 at: Ca. årstall. Ukjent fødested Married: at: Bodde på Negarn Fjælstad og bruker til han døde i 1680 Died: 1680 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Anne Gulliksdatter
Born: 1622 at: Fødselsår er beregnet. Ukjent fødested Died: 1706 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Klemmet Olsen Born: 1649 at: Fødselsår beregnet. Født på Negarn Fjælstad Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Kari Olasdatter Born: 1650 at: Ca. årstall. Født på Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Died: 1734 at: Spouses:
Name: Astrid Olasdatter Born: at: Født på Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bodde på Hval i Gjerdrum Spouses:
Name: Berte Olsdatter Born: 1657 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Bodde på Negarn Fjælstad i Gjerdrum Died: 1723 at: Spouses: Håken Villumsen
Name: Kirsti Olasdatter Born: at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016