Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Villum Håkensen
Born: 1696 at: Married: 1727 at: Bruker på Negarn Fjælstad i Gjerdrum 1724-1774 Died: 1774 at: Father:Håken Villumsen Mother:Berte Olsdatter Other Spouses:
Wife: Kari Jacobsdatter
Born: 1700 at: Fra Ne- Norgarn Sørum i Gjerdrum Died: 1778 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Berte Villumsdatter Born: 1731 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Died: 1751 at: Døde 20 år gammel på Negarn Fjælstad i Gjerdrum Spouses:
Name: Ingeborg Villumsdatter Born: 1735 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Håkon var Lensmann i Gjerdrum Died: 1806 at: Spouses: Håken Olsen
Name: Jacob Villumsen Born: 1742 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: 1768 at: Bodde på Negarn Fjælstad i Gjerdrum 1767-1775 Died: 1775 at: Spouses: Margrete Jensdatter
Name: 4 barn døde før de var 3 år Born: at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016