Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Håken Villumsen
Born: 1654 at: Ca. årstall. Født på Vestigan Ask i Gjerdrum Married: at: Bodde på Negarn Fjælstad i Gjerdrum Died: 1723 at: Father:Villum på Ask i Gjerdrum Mother:Dorte Håkensdatter Other Spouses:
Wife: Berte Olsdatter
Born: 1657 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Died: 1723 at: Father:Ola Fjælstad Mother:Anne Gulliksdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kari Håkensdatter Born: at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Bodde på Oppi Norgarn Sørum i Gjerdrum Died: at: Spouses: Søren Jensen
Name: Ole Håkensen Born: 1694 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Bodde på Søgarn Gjerdrum (Gieri) Died: 1768 at: Spouses: Goro Gudbrandsdatter Dorte Pedersdtr. Gramm
Name: Villum Håkensen Born: 1696 at: Married: 1727 at: Bruker på Negarn Fjælstad i Gjerdrum 1724-1774 Died: 1774 at: Spouses: Kari Jacobsdatter
Name: Klemmet Håkensen Born: 1701 at: Married: at: Died: 1705 at: Døde bare 4 år gammel Spouses:
Name: Ingeborg Håkensdatter Born: 1682 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Bruker i tidsrommet 1707 til 1712 Died: 1710 at: Spouses: Kristoffer Hansen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016