Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Amund Kristoffersen
Born: at: Fra Trøsi i Nord Odal Married: at: Bodde på Trøen i Nord Odal Died: 1704 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Marit Finnsdatter
Born: at: Ukjent fødested Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kristoffer Amundsen Born: 1690 at: Født på Trøen Nord Odal Married: at: Died: 1766 at: Spouses:
Name: Hans Amundsen Born: 1695 at: Trøen i Nord Odal Married: 1724 at: Bodde på Trøhaugen Died: 1737 at: Trøhaugen Spouses: Jøran Kristoffersdatter
Name: Magnhild Amundsdatter Born: 1700 at: Married: 1724 at: Died: at: Spouses: Hans Finnsen Tannes
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016