Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Tarald Hansen
Born: 1742 at: Ukjent fødested - kanskje ikke fra Skedsmo? Married: at: Bodde på Hauglie Østre, Skedsmo Died: 26 SEP 1814 at: Hauglie Østre, Skedsmo Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Anne Andersdatter
Born: 1743 at: Ukjent fødested Died: 1808 at: Døde i nov/des Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Tallak Taraldsen Born: 1771 at: Hauglid i Skedsmo Married: at: Died: 12 NOV 1855 at: Spouses: Ukjent
Name: Berthe Taraldsdatter Born: 1780 at: Married: 27 OCT 1811 at: Skedsmo Kirke Died: 08 DEC 1854 at: Asak Nedre Leirsund Skedsmo Spouses: Nils Olsen
Name: Anders Taraldsen Born: 1783 at: Hauglie Østre Married: 1817 at: Bodde på Nygård i Skedsmo Died: 24 NOV 1866 at: Spouses: Ingeborg Larsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016