Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Kristoffer Larsen
Born: 1602 at: Asak Nordre i Sørum Married: at: Bodde på Merli Nordre i Sørum Died: 1683 at: Merli Nordre i Sørum Father:Lars Asak Nordre i Sørum Mother:Kari Asak Nordre i Sørum Other Spouses: Ukjent navn
Wife: Eli Oudensdatter
Born: at: Val i Sørum Died: at: Merli Nordre i Sørum Father:Ouden (Auen) Val Mother:Ukjent Other Spouses:
CHILDREN
Name: Lars Kristoffersen Born: 1640 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Rønnaug Kristoffersdatter
Name: Hans Kristoffersen Born: 1642 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Bodde på Merli Nordre i Sørum Died: 1720 at: Spouses: Siri Karlsdatter
Name: Ouden (Auen) Kristoffersen Born: 1656 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Died: 1732 at: Døde etter 1732 Spouses: Mari Andersdatter Eli Madsdatter fra Vestre Stange
Name: Gulbrand Kristoffersen Born: 1665 at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Mari Kristoffersdatter Born: at: Merli Nordre i Sørum på midten av 1600 tallet Married: at: Died: at: Spouses: Peder Søndre Østby
Name: Ingrid Kristoffersdatter Born: at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Jon Jensen Artei
Name: Gjertrud Kristoffersdatter Born: at: Merli Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016