Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Hansen
Born: 1688 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: 1720 at: Died: 1742 at: Father:Hans Kristoffersen Mother:Siri Karlsdatter Other Spouses:
Wife: Marte Engebretsdatter
Born: at: Fra Yssimoen Died: at: Father: Mother: Other Spouses: Pål Botolfsen
CHILDREN
Name: Hans Olsen Born: 1721 at: Merli Nordre i Sørum. Married: 1757 at: Died: 1807 at: Spouses: Mari Gulbrandsdatter Ingrid Gulbrandsdatter
Name: Anne Olsdatter Born: 1721 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: at: Spouses: Engebret Nilsen
Name: Mette Olsdatter Born: 1724 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: at: Spouses: Halvor Botelsen
Name: Ouen Olsen Born: 1728 at: Merli Nordre i Sørum. Married: 1761 at: Bodde på bruk 1 Merli Nordre i Sørum Died: 1771 at: Overtok halve Merli Nordre i Sørum. Spouses: Berte Helgesdatter
Name: Marte Olsdatter Born: 1728 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: at: Spouses: Ole Gudmundsen
Name: Anniken Olsdatter Born: 1730 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: 1756 at: Merli Nordre i Sørum, 26 år gammel Spouses:
Name: Ingri Olsdatter Born: 1734 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Died: at: Spouses: Hans Andersen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016