Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hans Kristoffersen
Born: 1642 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Bodde på Merli Nordre i Sørum Died: 1720 at: Father:Kristoffer Larsen Mother:Eli Oudensdatter Other Spouses:
Wife: Siri Karlsdatter
Born: 1660 at: Anslått årstall. Født på Bæregg i Sørum Died: 1724 at: Nordre Merli i Sørum Father:Karl Hansen Mother:Ukjent Other Spouses:
CHILDREN
Name: Ole Hansen Born: 1688 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: 1720 at: Died: 1742 at: Spouses: Marte Engebretsdatter
Name: Eli Hansdatter Born: 1691 at: Merli Nordre i Sørum Married: 1723 at: Sørum Died: at: Spouses: Tord Olsen
Name: Anne Hansdatter Born: 1694 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: at: Spouses: Pål Mattisen
Name: Karl Hansen Born: 1698 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Died: at: Spouses: Marte Larsdatter
Name: Marte Hansdatter Born: 1699 at: Merli Nordre i Sørum. Ca. årstall. Married: at: Died: at: Spouses: Hendrich Byggmester Kongsberg
Name: Ouden Hansen Born: 1704 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: 1752 at: Spouses:
Name: Kristoffer Hansen Born: 1707 at: Merli Nordre, Sørum Married: 1728 at: Bodde på Nord Hammeren i Sørum Died: 1764 at: Spouses: Tore Torsdtr.
Name: Hans Hansen Born: 1709 at: Merli Nordre i Sørum. Married: at: Died: at: Spouses: Anniken Kristensdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016