Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Berger Hansen
Born: 1730 at: Nordre Jersås i Sør Odal Married: 1756 at: Bodde på Øststua Storbråten i Nord Odal Died: 1808 at: Bodde på Øststua Storbråten i Nord Odal Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Marit Hansdatter
Born: 1730 at: Trøhaugen Sør Odal Died: 1795 at: Father:Hans Amundsen Mother:Jøran Kristoffersdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kirsti Bergersdatter Born: 1756 at: Married: 1790 at: Died: at: Spouses: Berger Torsen Garvik
Name: Hans Bergersen Born: 1758 at: Født på Nordre Jerås Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Kristoffer Bergersen Born: 1761 at: Født Øststua Storbråten i Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jøran Bergersen Born: 1763 at: Født på Øststua Storbråten i Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Marte Bergersdatter Born: 1766 at: Født på Øststua Storbråten i Nord Odal Married: 1790 at: Died: at: Spouses: Søren Hansen
Name: Berte Bergersdatter Born: 1768 at: Øststua Storbråten i Nord Odal Married: 08 MAR 1792 at: Opstad Died: at: Død FØR 1810 - Blådammen i Sør Odal Spouses: Tosten Høgnesen Blådammen
Name: Lars Bergersen Born: 1771 at: Født på Øststua Storbråten i Nord Odal Married: at: Died: 1771 at: Døde samme år Spouses:
Name: Dorte Bergersdatter Born: 1773 at: Født på Øststua Storbråten i Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016