Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Erik Larsen
Born: 1723 at: Født på Breiby i Nord Odal Married: 1755 at: Bodde på Tollhaugen i Nord Odal Died: 1799 at: Bodde på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 i Nord Odal Father: Mother: Other Spouses: Berit Taraldsdatter
Wife: Anne Olsdatter
Born: 1729 at: Født på Dagfinrudhagen i Nord Odal Died: 1773 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kari Eriksdatter Born: 1755 at: Født på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 Nord Odal Married: at: Died: 1777 at: Døde 22 år gammel Spouses:
Name: Lars Larsen Born: 1756 at: Født på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Mari Eriksdatter Born: 1757 at: Født på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Ola Eriksen Born: 1761 at: Født på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Anne Eriksdatter Skjeppestad Born: 1763 at: Skjeppestad i Nord Odal Married: 1787 at: Bodde på Gamle Dalsrud Nord Odal Died: 23 MAR 1843 at: Gamle-Dalsrud Spouses: Johan Johansen
Name: Berte Eriksdatter Born: 1766 at: Født på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 Nord Odal Married: at: Died: 1766 at: Døde under 1 år gammel Spouses:
Name: Marte Eriksdatter Born: 1767 at: Født på Tollhaugen gnr.30 bnr.1 Nord Odal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Erik Eriksen Born: 1771 at: Married: at: Died: at: Spouses: Åste Håkonsdatter Dalsrud
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016