Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Kristian Larsen
Born: 1767 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: 1793 at: Died: 1815 at: Branderud i Skedsmo Father:Lars Olsen Mother:Andrea Matiasdatter Other Spouses:
Wife: Mari Olsdatter
Born: at: Branderud i Skedsmo Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Ole Kristiansen Born: 1794 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Lars Kristiansen Born: 1795 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Amund Kristiansen Born: 1796 at: Married: at: Died: 1797 at: Spouses:
Name: Amund Kristiansen Born: 1798 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jacob Kristiansen Born: 1800 at: Married: 29 JUL 1835 at: Died: at: Spouses: Thore Gulbrandsdatter
Name: Ole Kristiansen Born: 1801 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jens Kristiansen Born: 1804 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Svend Kristiansen Born: 1805 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Kristian Kristiansen Born: 1809 at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016