Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Håken Olsen
Born: 1724 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: 1781 at: Father:Ole Håkensen Mother:Goro Gudbrandsdatter Other Spouses:
Wife: Ingeborg Villumsdatter
Born: at: Fra Negarn Fjælstad Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Peter Jacob Håkensen Born: 1757 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: 1786 at: Bruker på Søgarn Gjerdrum (Gieri) 1787-1822 Died: 1822 at: Spouses: Anne Larsdatter
Name: Ola Håkensen Born: 1760 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1788 at: Spouses:
Name: Dorthea Gurine Håkensdatter Born: 1762 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: at: Spouses: Tormod Mikkelsen
Name: Vilhelm Håkensen Born: 1765 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: at: Bruker på Haug i Ullensaker Spouses:
Name: Birgitte Håkensdatter Born: 1767 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1767 at: Døde knapt et år gammel Spouses:
Name: Karen Birgite Håkensdatter Born: 1769 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: 1790 at: Died: at: Spouses: Erik Håkensen
Name: Kristian Håkensen Born: at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: at: Bruker på Kråkvoll i Gjerdrum Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016