Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Håkensen
Born: 1694 at: Negarn Fjælstad i Gjerdrum Married: at: Bodde på Søgarn Gjerdrum (Gieri) Died: 1768 at: Father:Håken Villumsen Mother:Berte Olsdatter Other Spouses: Dorte Pedersdtr. Gramm
Wife: Goro Gudbrandsdatter
Born: 1697 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Died: 1736 at: Bodde hele livet på Søgarn Gjerdrum (Gieri) Father:Gudbrand Jonsen Mother:Dorte Gudbrandsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Håken Olsen Born: 1724 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: 1781 at: Spouses: Ingeborg Villumsdatter
Name: Gudbrand Olsen Born: 1725 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: 1801 at: Borger på Kongsberg i 1760 Spouses:
Name: Lars Olsen Born: 1727 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Andrea Matiasdatter
Name: Jens Olsen Born: 1729 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: 1752 at: Died: at: Spouses: Anne Margrethe Marthe Marlene Heide
Name: Kristian Olsen Born: 1731 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri). Student i 1760 Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Berte Olsen Born: 1734 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: 1753 at: Died: at: Spouses: Hans Hansen
Name: Dorte Olsdatter Born: 1736 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: 1736 at: Døde første leveår Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016