Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Lars Gudbrandsen
Born: 1686 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Bodde på Rogstad Died: 1763 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Father:Gudbrand Jensen Mother:Eli Larsdatter Other Spouses:
Wife: Boel Gudbrandsdatter
Born: 1693 at: Søgarn Gjerdrum i Gjerdrum ca. årstall Died: 1771 at: Father:Gudbrand Jonsen Mother:Dorte Gudbrandsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Lars Larsen Born: 1721 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: 1754 at: Bodde på Søgarn Rogstad i Gjerdrum Died: at: Spouses: Berte Sørensdatter
Name: Marte Larsdatter Born: at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: 1748 at: Died: at: Spouses: Nils Grani
Name: Jens Larsen Born: 1728 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Eli Larsdatter Born: 1730 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Torbjørn Kråkvoll
Name: Torer Larsen Born: 1731 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Gudbrand Larsen Born: 1734 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: 1821 at: Spouses: Eli Olsdatter Mari Nilsdatter
Name: Kristian Larsen Born: 1736 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker på Ljøreggen Spouses:
Name: Dorte Larsdatter Born: 1738 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016