Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jørgen Rikardsen
Born: 1597 at: Ukjent fødested Married: at: Født og bodde på Østigarn Åmot, Gjerdrum Died: 1682 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Ambjørg Gunnersdatter
Born: at: Østigarn Åmot, Gjerdrum Died: 1659 at: Father:Gunner Åmot Mother:Ukjent Other Spouses:
CHILDREN
Name: Gunner Jørgensen Born: 1620 at: Østigarn Åmot, Gjerdrum. Beregnet fødselsår Married: at: Bruker på Østigarn Åmot, Gjerdrum ca.1625-1681 Died: at: Spouses: Sigrid Enersdatter
Name: Gudbrand Jørgensen Born: 1628 at: Østigarn Åmot, Gjerdrum.Beregnet fødselsår. Married: at: Bruker av Østigarn Åmot, Gjerdrum 1660-1702 Died: 1702 at: Spouses: Boel Jensdatter Ukjent
Name: Truls Jørgensen Born: 1642 at: Østigarn Åmot, Gjerdrum. Beregnet årstall Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Dorte Jørgensdatter Born: at: Østigarn Åmot, Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Mons Eikeberg
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016