Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Gudbrand Jonsen
Born: 1665 at: Ukjent fødested Married: at: Bruker av Søgarn Gjerdrum 1702 - 1734 Died: 1736 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Dorte Gudbrandsdatter
Born: 1671 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Died: 1734 at: Bodde på Søgarn Gjerdrum Father:Gudbrand Jørgensen Mother:Boel Jensdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Boel Gudbrandsdatter Born: 1693 at: Søgarn Gjerdrum i Gjerdrum ca. årstall Married: at: Bodde på Rogstad Died: 1771 at: Spouses: Lars Gudbrandsen
Name: Goro Gudbrandsdatter Born: 1697 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Bodde på Søgarn Gjerdrum (Gieri) Died: 1736 at: Bodde hele livet på Søgarn Gjerdrum (Gieri) Spouses: Ole Håkensen
Name: Anne Gudbrandsdatter Born: 1701 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: 1729 at: Spouses:
Name: Fem barn døde nyfødte Born: at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) Married: at: Died: at: Fem barn døde nyfødte Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016