Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jens Gudbrandsen
Born: 1677 at: Østigarn Åmot, Gjerdrum Married: 1696 at: Died: 1711 at: Father:Gudbrand Jørgensen Mother:Ukjent Other Spouses:
Wife: Berte Mikkelsdatter
Born: 1676 at: Søgarn Fjælstad i Gjerdrum Died: 1723 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Lisbet Jensdatter Born: 1698 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Erik Kristoffersen
Name: Eiven Jensen Born: 1701 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: 1748 at: Spouses: Anne Amundsdatter
Name: Boel Jensdatter Born: 1703 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Kristen Mikkelsen
Name: Gudbrand Jensen Born: 1704 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Jensen Born: 1706 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker på Gisti Spouses:
Name: Jørgen Jensen Born: 1708 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker på Nord-Holm i Nittedal Spouses:
Name: Ola Jensen Born: 1710 at: Østigarn Åmot i Gjerdrum Married: at: Died: 1729 at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016